Säkra stopp

Syfte

Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador.

Tillämpning

Rutinen skall tillämpas vid alla tillfälliga arbeten som utförs i arbetsutrustningars riskområde. Det innefattar alla de åtgärder, såväl mänskliga, tekniska som organisatoriska, som görs för att förhindra oväntad (oavsiktlig) start av eller processer i arbetsutrustning.
Rutinen omfattar alla former av energier, som el, hydraulik, pneumatik, mekaniska energier, ånga, gaser och strålning.
Alla personalkategorier omfattas, t.ex. produktion, underhåll och entreprenörer.

Riskbedömning

Riskbedömning görs vid upprättande av checklista för säkra stopp. Innan ett arbete påbörjas på arbetsutrustning skall arbetet riskbedömas och erforderliga säkerhetsåtgärder vidtagas.

Enskild drift

Undantag för kravet på arbetstillstånd finns för s.k. enskild drift.
Vid enskild drift skall alltid kontakt upprättas med operatören för berört processavsnitt. Processoperatören beslutar om produktionen skall bryta och låsa samt utföra provstart eller om det kan göras av utföraren. Utföraren skall då använda enskilt lås.

Enskild drift är där ingrepp utförs av personer som kan avställa arbetsutrustningen på ett säkert sätt, där utförarna har kontroll över säkerheten vid ingreppsstället, och inte kan påverka risken vid annan utrustning.

Enskild drift är när utföraren har kontroll över säkerheten vid ingreppsstället, och där det inte kan påverka risken vid annan utrustning.

Efter avslutat arbete skall alltid utföraren kontakta produktionspersonalen och meddela att arbetet har slutförts.

Vid akut nödläge Larma: 0650-288 88

Kontaktuppgifter Iggesunds Bruk

Nödtelefon
0650-288 88

Portvakt
0650-282 70

Telefonväxel
0650-280 00

Huvudskyddsombud
0650 - 288 89/070-3629900

Samordningsansvarig
0650-284 95/070-3170200

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019