Vid nödläge - ring 0650-288 88

Telefonen besvaras av portvakten, används för att kalla på ambulans, räddningstjänsten (brandkår), polis, samarit.

Om nödnummer ej fungerar: Ring 070 - 370 82 70

Svara på portvaktens frågor
- Vad har hänt?
- Var behövs hjälpen?
- Finns det skadade? Hur många? Typ av skador?
Är den skadade vaken, andas personen, sitter personen fast osv. Om någon av misstag ringer 112 som besvaras av SOS Alarm så måste vaktstugan meddelas snarast.

I väntan på hjälpen
- kan du hjälpa skadade utan att ta några risker
- varna andra

Olycka
Ring 0650-288 88 (portvakten) och begär ambulans.
Ordna med vägvisare som tar emot ambulansen vid portvakten.

Om olycka inträffat inomhus skall du ange vilken ambulansstation som transporten skall ske från. Samariter kallas alltid ut vid olycksfall.

Första hjälpen vid mindre olycksfall
Ring 0650-288 88 portvakten) och begär samarit.

Brand
Ring 0650-288 88 (portvakten) och begär Räddningstjänsten – Brandkår.
Vid brand skall du rädda, larma, och släcka.
Då du larmar skall du ange var det brinner och sedan ordna vägvisare som tar emot Räddningstjänsten vid portvakten.

Hot eller gas
Ring 0650-288 88 och berätta vad som har hänt.

Vid akut nödläge Larma: 0650-288 88

Kontaktuppgifter Iggesunds Bruk

Nödtelefon
0650-288 88

Portvakt
0650-282 70

Telefonväxel
0650-280 00

Huvudskyddsombud
0650 - 288 89/070-3629900

Samordningsansvarig
0650-284 95/070-3170200

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Personal data
  • Cookies
  • MyPages
  • Skriv ut

© Iggesund 2019