Om larmet går

Åtgärder vid gasutsläpp

Vid Iggesunds Bruk används olika kemikalier för tillverkning av kartong. Utifrån gjorda riskanalyser arbetar Iggesunds Bruk tillsammans med Norrhälsinge. Räddningstjänst kontinuerligt med omfattande säkerhetsinsatser kring kemikalier för att förebygga eventuella olyckor.

Trots alla åtgärder är det ändå möjligt att en gasolycka kan inträffa. Ett gasutsläpp kan påverka människorna som arbetar inom fabriksområdet och även de som bor i omgivningen. Gasen följer och sprids med vindriktningen. Därför är det viktigt att du som bor och verkar i Iggesund tar del av denna information.

Vad ska jag göra?

  • Gå inomhus!
  • Stäng alla fönster och dörrar samt ventilation!
  • Lyssna på Radio Gävleborg (P4), frekvens 100,7 MHz!
  • Stanna inomhus - avvakta besked!
  • Vid behov av akut hjälp – kontakta läkare.

Hur vet jag att faran är över?

När faran är över ljuder en lång signal som pågår under 30 - 40 sekunder. Larmet testas fyra gånger per år. Larmet testas kl 15.00 första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december.

 

Vid akut nödläge Larma: 0650-288 88

Kontaktuppgifter Iggesunds Bruk

Nödtelefon
0650-288 88

Portvakt
0650-282 70

Telefonväxel
0650-280 00

Huvudskyddsombud
0650 - 288 89/070-3629900

Samordningsansvarig
0650-284 95/070-3170200

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Personal data
  • Cookies
  • MyPages
  • Skriv ut

© Iggesund 2019