Säkerhet

VIKTIG INFORMATION!

Här har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet är att ge en första kortfattad information om allmänna skyddsregler och vad som gäller i händelse av olycka eller utsläpp. Vi vill att Du som arbetar här eller besöker oss ska känna Dig trygg på Iggesunds Bruk. En förutsättning för att vi ska lyckas är att Du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning. Knappast någon arbetsplats kan göras helt säker, men genom att planera arbetet och inventera och förebygga riskerna så kan Du som jobbar här bidra till en säkrare arbetsplats och en bättre arbetsmiljö för Dig själv, Dina medarbetare och besökare på Iggesunds Bruk. 

Läs mer: Säkerhets- och besöksrutiner vid Iggesunds Bruk

Rutiner för entreprenörer

1. Det är förbjudet att ta med minderåriga inom området, så du kan inte ta med ditt barn.
2. Det är förbjudet att ta in besökare.
3. Att passera grindarna utan att vara behöriga och kunna visa passkort eller liknande är förbjudet.
4. Att inte respektera hastighetsbegränsningen är både förbjudet och omdömeslöst. Högsta hastighet inom området är 30km/tim.
5. Det är förbjudet att fotografera inom området utan särskilt tillstånd.
6. Att ta någon annans verktyg, för att man tappat bort sin egen räknas som stöld.
7. Det ska råda god ordning på arbetsplatsen. En entreprenör ska ansvara för att hålla god ordning och reda.
8. Rökning är naturligtvis förbjudet. Det gäller inom hela området, utom där det är tillåtet på särskilt markerade platser.
9. All användning, införande eller innehav av alkohol och droger inom fabriksområdet är absolut förbjudet. Vid påverkan av alkohol, droger där det eller vid vägran av drogtest avvisas personen från fabriksområdet.

10. Alla entreprenörer skall ha en muntlig skyddsgenomgång innan arbete påbörjas.

Personlig skyddsutrustning

Alla arbetstagare är skyldiga att använda skyddsanordningar och föreskriven skyddsutrustning. Viss utrustning lånas ut från Skyddsdepån i Iggesund.
Entreprenör/leverantör håller själv sina anställda med den personliga skyddsutrustning, som hans verksamhet kan kräva. Om entreprenör/leverantör inte har tillgång till gasskyddsmaterial, kan i undantagsfall sådant material köpas från Iggesunds Bruks centralförråd.

 • Skyddshjälm ska användas av all personal – även produktionspersonal – när underhålls och montagearbeten bedrivs.
 • Skyddsskor är obligatoriskt i samtliga produktionslokaler. Undantag görs för våra besökare vid guidade visningar.
 • Hörselskydd ska användas där ljudnivån är hög, skyltat på dörren.
 • Ögonskydd ska alltid användas där risk för frätande vätskor eller splitter förekommer.
 • Andningsskydd ska medföras och användas i vissa arbetsområden. Där gaser förekommer, rådfråga din samordnings-/kontaktman.
 • Fallskydd ska medföras och användas vid vissa arbeten. Rådfråga din samordnings-/kontaktman.
 • Gasmätare skall medtagas i alla cellulosas produktionslokaler som är utrustade med varningslarm för gas.

Vid akut nödläge Larma: 0650-288 88

Kontaktuppgifter Iggesunds Bruk

Nödtelefon
0650-288 88

Portvakt
0650-282 70

Telefonväxel
0650-280 00

Huvudskyddsombud
0650 - 288 89/070-3629900

Samordningsansvarig
0650-284 95/070-3170200

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

 • Holmen.com
 • Personal data
 • Cookies
 • MyPages
 • Skriv ut

© Iggesund 2019