Välkommen till Iggesunds Bruk

Att göra världens bästa kartong är enkelt. Det behövs vatten, koldioxid och solljus för att få plantan att växa till ett träd. Till det kommer behovet av ett uthålligt skogsbruk som kan leverera förstklassigt virke. Det behövs en massafabrik och en kartongfabrik, och det behövs kanaler ut till alla dem som vill använda kartongen. Men viktigast av allt i tillverkningen av Invercote är yrkesstolta och kompetenta människor som gör sitt bästa, människor som inte kompromissar med kvaliteten i sitt arbete.

Iggesunds Bruk har traditioner som går tillbaka till 1685. Genom historien löper traditionen att engagerade människor gör sitt yttersta för att använda den förnybara skogen till andra människors nytta.

Det yppersta av teknik, hundratals meter kartongmaskiner, tyglas av medarbetare med olika specialistkompetenser. Året om, dygnet runt rullar kartongmaskinerna och producerar ton efter ton av bländande vit kartong. Teknisk perfektion och numeriskt kontrollerade styrprocesser i all ära, men det krävs också trivsel, laganda och god stämning för att slutresultatet ska bli bra. Invercotes unika egenskaper är resultatet av samspelet mellan kompetens, stämning och teknikhöjd.

Ett kartongbruk i världsklass

Iggesunds Bruk består av en cellulosafabrik och en kartongfabrik. Integrationen ger unika möjligheter att minimera transporter, samtidigt som kartongens kvalitet vinner på att massan aldrig behöver torkas eftersom den pumpas över till kartongtillverkningen i vått tillstånd. Skogens massaved blir till kartong – den kanske högst förädlade produkten inom pappersindustrin. Iggesunds Bruk har en mycket hög investeringstakt, allt för att säkra Invercotes tekniknivå och kvalitetsjämnhet.

Effektiva tillverkningsprocesser och biologiska reningssteg anpassar tillverkningen till naturens villkor. Hållbarhet vägs in i varje investeringsbeslut och fabrikens påverkan på den yttre miljön är låg och minskar dessutom undan för undan. Inom några år är all användning av fossila bränslen borta och fabriken är då också självförsörjande på elektricitet. Kartongen är gjort av förnybar skogsråvara och kan återvinnas, antingen till nytt papper eller kartong, eller till energi.

Kartongen ska finnas på plats när kunden behöver den. All den inbyggda kvaliteten är meningslös om inte leveransen kommer fram. Leveransprecisionen är högt prioriterad. Ett sjötransportsystem garanterar försörjningen till kontinentala kunder med lägsta möjliga miljöpåverkan. Men service har också andra dimensioner. Med varje ton av Invercote följer tillgången till dokumentation och kunskap om hur kartongen utnyttjas allra bäst. Det bländande slutresultatet eller den optimala produktionsekonomin är inte långt borta för den som tar del av kunskap och marknadsbaserat teknikstöd från Iggesund.

Varje gång en ny pall eller rulle går in produktionen ska det kännas tryggt att veta att den kommer att uppträda som förväntat och alltid ge ett slutresultat som behagar ögat. Precis som världens bästa kartong alltid ska göra.

The making of Invercote

Se hur vår världsledande kartong, Invercote tillverkas vid Iggesunds Bruk i Sverige. Invercote är en solid kartong som är extremt lämpad för förpackningar, där kraven på både tryckproduktion och konstruktion är mycket höga.

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Personal data
  • Cookies
  • MyPages
  • Skriv ut

© Iggesund 2019