Invercote G

Homogen helblekt kartong, GZ

Invercote G 

 

 

Klicka för att förstora

Produktbeskrivning

Invercote G är utformad för grafiska produkter och högklassiga förpackningar med stor tonvikt på det estetiska resultatet.
Invercote G har en slät yta med förmågan att troget återge de mest sofistikerade motiv i tryck och möter de höga
krav som folie- och filmlaminering ställer på underlaget. Denna yta, kombinerad med Invercote Gs utmärkta design- och
präglingsegenskaper och flerskiktsuppbyggnad, gör den idealisk för produkter i det högsta kvalitets segmentet. Invercote
rekommenderas också för förpackning av produkter som är särskilt arom- och smakkänsliga.

Trycksidan är trippelbestruken och motsidan är enkelbestruken, båda sidorna har en matt yta. Ytvikterna 180
och 200 g/m2 är producerade utan motsidesbestrykning och har därigenom andra optiska egenskaper. Tack vare
sammansättningen av helblekta förstagångsfibrer och flerskiktsuppbyggnaden har Invercote G en högre drag- och
rivstyrka jämfört med kartongprodukter som innehåller mekaniska eller returfibrer eller enskikts blekt kemisk massa.
Detta ger ett antal fördelar vid design och produktion, i förpackningslinjer och i handhavandet av själva förpackningen.
En patenterad bestrykning ger utmärkt ljusbeständighet, vilket ger slutprodukterna ett längre liv.

Förutom i traditionella trycktekniker, är Invercote G godkänd och certifierad för de flesta färgkopiatorer och digitala
tryckpressar som finns på marknaden idag. Invercote G kan också fås i linnepräglade ark i alla ytvikter.

 

Ytvikt (g/m²)180200220240260280300330350380
Tjocklek (µm) 205 235 260 300 330 360 395 435 465 505
Toleranser: 
Ytvikt ± 4% (ISO 536) 
Tjocklek ± 4% (ISO 534)

 

Produktutbudet kompletteras av Invercote Duo, som finns i ytvikterna 370–770 g/m².

Certifieringar      
Produktrelaterade EFC PEFC material FSC® Mix

Kontakt med livsmedel

Säkerhetskrav för leksaker

Arkivering
  2778 PEFC 44 751 117551 EC 1935/2004,
EC 2023/20061),
Amerikanska FDA,
Tyska BfR
EN 71 Part 3,
ISO 8124-3:2010.
ISO 9706
Alla fibrer är av hållbart odlat och kontrollerat ursprung i enlighet med EUs timmerförordning EC 995/2010.
Bruksrelaterade ISO 14001 ISO 9001 FSC® C. o. C. PEFC C. o. C    
1) GMP förordningen, utökad med CEPI GMP

 

Mer information, exempel på användningsområden samt miljödeklarationer och andra certifikat finns på
www.iggesund.com.

 

Produktegenskaper

Egenskaper       
  Trycksida Motsida
  Toleranser   Toleranser   Toleranser Metod/Anmärkning¹)
Ytvikt (g/m²) 180-380   180-200²)   220-380 ±4% ISO 536
Färgnyans              
L* (%) 96.7 ±0.8 96.4 - 96.5 - ISO 5631-2
a* 2.3 ±0.6 2.0 - 1.6 - ISO 5631-2
b* -7.9 ±1.1 -5.0 - -7.0 ±1.1 ISO 5631-2
Vithet (%) 129 ±5 113 - 122 - ISO 11475
ISO-Ljushet (%) 94 ±2 94 - 94 - ISO 2470
Ytråhet (µm) 0.9 ≤ 1.4 - - 5.0 - ISO 8791-4
Glans 75° (%) 40 ±10 - - - - IS0 8254-1
Ytstyrka IGT (m/s)              
  blåsbildning 0.7 ≥ 0.5 - - - - ISO 3783
  nappning 1.3 ≥ 0.8 - - - - ISO 3783
Cobb (g/m² 60 s) 30 ≤ 40 30 ≤ 40 30 ≤ 40 ISO 535
    Toleranser Metod/Anmärkning¹)
Delamineringsstyrka  (J/m²) 160 ≤ 120 TAPPI 569
Fukthalt (%) 6.0 ±1.0 ISO 287
Robinsonvärde Under detektionsgränsen på 0.6   EN 1230, DIN 10955

1) Se avsnittet Allmän teknisk information
2) Ytvikterna 180 och 200 g/m2 är producerade utan motsidesbestrykning, och har därigenom andra optiska egenskaper.

 

Grammage dependent propertiesToleranserMetod/Remarks¹)
Ytvikt (g/m²) 180 200 220 240 260 280 300 330 350 380 ± 4% ISO 536
Tjocklek (µm) 205 235 260 300 330 360 395 435 465 505 ± 4% ISO 534
Opacitet 94.5 95.0 97.0 97.3 97.7 98.1 98.6 98.8 99.1 99.2 - ISO 2471
Böjstyvhet3) L&W 5° (mNm)                        
L 5.5 8.2 11.9 16.2 20.8 29.9 38.5 50.8 61.8 77.9 - ISO 5628
T 2.5 3.7 5.4 7.5 9.7 12.5 16.0 21.0 25.0 31.0 - ISO 5628
Böjmotstånd L&W 15° (mN)                        
L 65 95 140 190 245 315 405 550 650 820 -15% ISO 2493
T 30 45 64 83 107 137 180 230 275 345 -15% ISO 2493
Böjmoment Taber 15° (mNm)                        
L 3.1 4.6 6.8 9.2 11.8 15.2 19.6 26.5 31.4 39.6 -15% ISO 2493
T 1.4 2.2 3.1 4.0 5.2 6.6 8.7 11.1 13.3 16.7 -15% ISO 2493
Dragstyrka (kN/m)                        
L 17.0 18.5 20.0 21.5 23.0 24.0 25.5 28.0 29.5 31.0 - ISO 1924-2
T 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.5 14.0 14.5 - ISO 1924-2
Rivstyrka (mN)                        
L 2000 2300 2700 3100 3300 3700 4300 4700 5200 6400 - ISO 1974
T 2000 2350 2800 3300 3600 4000 4600 5100 5600 6400 - ISO 1974

1) Se avsnittet Allmän teknisk information
3) Styvhetsvärdena minskar med 30% för präglade varianter

Alla egenskaper är uppmätta i testklimat 23°C/50% RH på Iggesunds bruk. Toleranser och max/min nivåer,
när så anges, baseras på 95% konfidensintervall vid varje produktionstillfälle.

 

Carton of the year

The packaging for ambuja, a natural skin care collection from Legart Forschungsatelier, was the big winner at the 2015 ProCarton ECMA Awards when it was voted Carton of the Year.

The winning packaging is made of Invercote G 200 g/m2 from Iggesund Paperboard and has an exciting opening and closure mechanism that makes excellent use of Invercote’s structural properties.

The rebirth of a legend

One board, two different surfaces and countless possibilities. See for yourself what benefits Invercote can bring to your business!

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019