Invercote familjen

Inledning

Invercote familjen består av produkter som har anpassats för olika slutanvändningsområden och som tillverkas vid den integrerade Iggesundsfabriken i Sverige. Invercote är en homogen helblekt kartong (SBB), som tillverkas av kemisk massa som utvinns genom sulfatmassemetoden. Användandet av nyfiber och sulfatmassemetoden säkerställer en hygienisk och lukt- och smakneutral produkt. Alla beståndsdelar som används i framställningen av Invercote är godkända för kontakt med mat i enlighet med gällande regelverk.

Kartongen är uppbyggd i flera skikt. Fibersammansättningen varierar i varje lager i uppbyggnaden. Fibern väljs ut beroende på form och längd och behandlas på olika sätt för att forma kartongen till dess tänkta användning. Fördelen med en flerskikts homogen kartong jämfört med konkurrerande en- och tvåskiktsprodukter är den unika möjligheten att optimera ytskikten till en utmärkt grund för bestrykningen. Bestrykningen appliceras i två eller tre steg för att möta ytjämnhetskraven för tryck och foliering.

Fördelen med en flerskiktsuppbyggnad jämfört med en enskikts är att de olika lagren kan kombineras för att optimera kartongegenskaper som styrka och flexibilitet, vilket ger både produktivitetsfördelar vid olika bearbetningssteg och en god funktion i slutprodukten.

Invercote används ofta till vykort, broschyrer och bokomslag av hög kvalitet och till förpackningar för kosmetik, parfym, choklad, medicin och tobaksprodukter. Invercote tillverkas av fibrer av känt och spårbart ursprung och produceras på i en fabrik där massaproduktionen är integrerad med kartongtillverkningen. Detta i kombination med den välbeprövade tillverkningsprocessen garanterar en konsekvent och förutsägbar funktion hos produkten vid bearbetning och användning.

Invercote i praktiken

Invercote familjens fullbestrukna tryckytor är utformade att möta de högsta krav som kan ställas på tryckåtergivning och efterbearbetningsmetoder som prägling, foliering och filmlaminering. Bestrykningskomponenterna är anpassade för att i första hand passa offset- och djuptryck. De tryckfärger som finns på marknaden och är anpassade för fullbestrykna ytor kan användas på alla produkter i familjen med undantag av Invercote Albato, där hänsyn bör tas till produktens högglansiga och lågabsorberade yta vid användning av absorptionstorkande tryckfärger. Invercote kan tryckas i offset, djuptryck, flexografi, screen och vissa digitaltryckningsmetoder. Invercote produkterna passar inte för web-offset eller heat-set tryck.

Samma prepressinställningar och val av ICC-profiler som för ett fullbestruket finpapper kan användas. Det är lämpligt att skapa ICC profiler som är anpassade både för den specifika processen vid repro för tryckning av krävande bilder eller om Invercote används för stora delar av tryckproduktionen. Invercote ger utmärka tryckresultat i de flesta färkopiatorer och digitala tryckpressar som finns på marknaden idag.

Invercote lämpar sig väl för de flesta användningsområden för digitalt tryck, med på grund av det stora antalet maskiner och den snabba utvecklingen av tryckfärger och och utrustning, rekommenderar vi att kontakta vår tekniska service för rådgivning.

Vänligen besök vår webbsida www.iggesund.com för ytterligare information och nedladdningsbara filer angående digitaltryck. Invercote kan arklamineras efter tryckning med antingen cellulosaacetat eller orienterad polypropylen (OPP) för att uppnå högglansig effekt.

Invercotes styrka och inbyggda produktjämnhet möjliggör höga hastigheter i tryck och efterbearbetning. Djupa och smala bigar är lätta att uppnå likaväl som utmärkta djupa och detaljerade präglingar. Det starka och stadiga fibernätverket kräver dock att verktyg och dess användning (främst vid skärning, bigning och prägling) justeras för att uppnå bästa resultat. Bigningsrekommendationer finns i detta dokument. Vi rekommenderar att kontakta tillverkaren vad gäller kniv- och präglingsverktygens beskaffenhet.

Invercote kan limmas med såväl vattenbaserade emulsioner som smältlim. Vid båda typerna av lim uppnås god sättning, fiberupprivning och hållbara limfogar inom ett stort område av maskinhastigheter och för för en rad olika användningsförhållanden.

Bigningsrekommendationer

Klicka för att förstora bilden.

Observera att detta är generella rekommendationer och att justeringar kan vara nödvändiga i det enskilda fallet.

För Invercote Albato och Invercote Creato rekommenderar vi den närmaste tjockleken. Eftersom Invercote är en homogen helblekt kartong, uppnås goda bignings- och vikningsresultat inom ett stort inställningsområde. Bigarna kan ofta utföras lika i längs (L) som i tvärs (T) riktning.


Knivhöjd, H=23.8 mm Kanaldjup, tf = tn – 0.1 mm
  Biglinjal
Kartong tjocklek (µm) Kanalbredd, bn (mm) Kanaldjup1), tn (mm) Höjd, Hr (mm) Tjocklek, br (mm)
205 0.9 0.5 23.4 0.70
235 1.0 0.5 23.4 0.70
270 1.0 0.5 23.4 0.70
300 1.0 0.5 23.3 0.70
330 1.1 0.5 23.3 0.70
360 1.2 0.6 23.2 0.70
395 1.2 0.6 23.2 0.70
435 1.3 0.6 23.2 0.70
465 1.3 0.6 23.2 0.70
505 1.4 0.7 23.1 0.70

1) Matris (Pertinax)

 

The making of Invercote

Se hur vår världsledande kartong, Invercote tillverkas vid Iggesunds Bruk i Sverige. Invercote är en solid kartong som är extremt lämpad för förpackningar, där kraven på både tryckproduktion och konstruktion är mycket höga.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019