Incada Exel

Falskartong, GC2

Incada Exel

Klicka för att förstora

 

 

Produktbeskrivning

Incada Exel är framtagen för förpackning av konsumtionsvaror med krav på en god text- och bildåtergivning. Det är en fullbestruken falskartong med en obestruken vit motsida. Dess styvhet i förhållande till ytvikten gör den särskilt lämplig för stora förpackningar som reses maskinellt.

Incada Exel är uppbyggd av nyfibrer i flera skikt, där mittskiktet består av blekt mekanisk massa och ytterskikten av blekt kemisk massa och noggrant utvalda bestrykningsingredienser. Detta sammantaget ger hög kvalitet i utförandet av tryck och lackering.

Den bestrukna ytan tillgodoser kraven på den ytjämnhet som efterfrågas vid djuptryck och offset, och de krav som ställs på tryckfärgssättning och torkning som säkerställer en god körbarhet vid höghastighetstryckning i offsetpressar. Den vita motsidan är obestruken och kan användas för tillämpningar med måttliga krav på motsidans tryckkvalitet.

Incada Exel Hard Sized (hårdlimmad) är avsedd för tillämpningar med krav på högre vattentålighet. Incada Exel kan beläggas med PE-skikt genom extrudering på såväl tryck- som motsida.

 

Ytvikt (g/m²)200210225235255280300325350
Tjocklek (µm) 310 340 375 400 450 490 540 590 640
Tjocklek (pt)  12.2  13.4  14.8  15.7 17.7   14.2  15.6 17.1   18.3

Toleranser:
Ytvikt ±4% (ISO 536)
Tjocklek ±4%, max ±20 µm (ISO 534)

 

Produktutbudet kompletteras av Incada Duo, som finns i ytvikterna 410-995 g/m². Se produktbeskrivning i Kartonglaminat-sektionen. 

 

Certifieringar     
Produktrelaterade EFC FSC® Mix Kontakt med livsmedel Säkerhetskrav för leksaker Arkivering
  TT-COC-002067 EC 1935/2004,
EC 2023/20061),
Amerikanska FDA,
Tyska BfR
EN 71 Part 3,
ISO 8124-3:2010.
ISO 9706
Alla fibrer är av hållbart odlat och kontrollerat ursprung i enlighet med EUs timmerförordning EC 995/2010.
Bruksrelaterade ISO 14001 FSC® C. o. C. PEFC C. o. C BS OHSAS 18001   
¹) GMP förordningen, utökad med CEPI GMP

Mer information, exempel på användningsområden samt miljödeklarationer och andra certifikat finns på www.iggesund.com.

Produktegenskaper

Egenskaper     
  Trycksida Motsida
  Toleranser   Toleranser Metod/Anmärkning¹)
Ytvikt (g/m²) 200-350   200-350 ±4% ISO 536
Färgnyans          
L* (%) 95.2 ±0.8 95.0 - ISO 5631-2
a* 1.4 ±0.6 0.5 - ISO 5631-2
b* -7.2 ±1.0 -2.0 - ISO 5631-2
Vithet (%) 120 ±5 114 - ISO 11475
ISO-Ljushet (%) 91.5 ±2 90.5 - ISO 2470
Ytråhet (µm) 0.9 ≤ 1.4 3.5 - ISO 8791-4
Glans 75° (%) 50 ±10 - - IS0 8254-1
Cobb (g/m² 60 s) 30 - 30 - ISO 535
        Toleranser Metod/Anmärkning¹)
Ytstyrka IGT (m/s)          
blåsbildning/nappning 1.0 ≥ 0.85 ISO 3783
Delamineringsstyrka (J/m²) 140 ≥ 95 TAPPI 569
Robinsonvärde Under detektionsgränsen på 0.6    EN 1230, DIN 10955

1) Se avsnittet Allmän teknisk information

 

Ytviktsberoende egenskaperToleranserMetod/Anmärkning¹)
Ytvikt (g/m²) 200 210 225 235 255 280 300 325  350  ± 4% ISO 536
Tjocklek (µm) 310 340 375 400 450 490 540 590 640 ± 4% ISO 534
Fukthalt (%) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 ± 1.0 ISO 287
Böjstyvhet L&W 5° (mNm)                      
L 15.8 20.1 26.3 29.4 38.4 49.2 60.4 77.4 91.4 - ISO 5628
T 6.0 7.9 10.6 11.9 15.8 20.5 25.4 32.8 38.9 - ISO 5628
Böjmotstånd L&W 15° (mN)                      
L 176 220 282 314 405 515 628 800 941 -15% ISO 2493
T 76 96 123 136 176 224 273 348 409 -15% ISO 2493
Böjmoment Taber 15° (mNm)                      
L 8.5 10.6 13.6 15.2 19.6 24.9 30.3 38.7 45.5 -15% ISO 2493
T 3.7 4.6 5.9 6.6 8.5 10.8 13.2 16.8 19.8 -15% ISO 2493
Hard Sized Cobb (g/m² 180s)                      
trycksida 40 40 40 40 40 40 40 40 40 ≤ 50  ISO 535
mittskikt 40 40 40 40 40 40 40 40 40 ≤ 50  ISO 535
motsida 40 40 40 40 40 40 40 40 40 ≤ 50  ISO 535


1) Se avsnittet Allmän teknisk information
 

Alla egenskaper är uppmätta i testklimat 23°C/50% RH på Iggesunds bruk. Toleranser och max/min nivåer,
när så anges, baseras på 95% konfidensintervall vid varje produktionstillfälle.

 

Frozen

Incada has been chosen as the packaging ­material for a brand new product line from ­Iceland, the UK’s leading supermarket chain for frozen foods.

“Incada was the perfect choice because it’s a clean virgin board that offers a great printing surface, as well as strong properties in the freezer,” Ian Schofield, Iceland’s own-label manager, says.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019