Incada familjen

Incada familjen består av produkter som anpassats för olika slutanvändningsområden. Produktfamiljen tillverkas i en integrerad fabrik i Workington, Storbritannien. Incada används ofta till bokomslag, kort och till förpackningar för mat, kosmetik, choklad, läkemedel och tobaksprodukter. lncada är en flerskiktig falskartong (FBB) helt tillverkad av färskfiber. Fibersammansättningen varierar i varje lager i uppbyggnaden för att få bästa möjliga funktion. Ytterskikten består av blekt kemisk massa och mittskikten av blekt mekanisk massa. Fibrerna behandlas på olika sätt för att forma kartongen till dess tänkta användning. Fördelen med en flerskiktig falskartong ligger i själva uppbygganden. De dubbelbestrukna ytterskikten av blekt kemisk massa ger grunden för en slät maskinglättad yta som tillgodoser de höga kraven på ytjämnhet som krävs vid tryck och foliering. Mittskikten med blekt mekanisk massa ger hög styvhet i förhållande till sin ytvikt. Fibrerna i mittskikten har också behandlats för att optimera produktiviteten i förpackningslinjer såväl som i resnings- och fyllnadsprocesser. Incada tillverkas av fibrer av känt och spårbart ursprung och produceras i en fabrik där massaproduktionen är integrerad med kartongtillverkningen. Detta i kombination med den beprövade tillverkningsprocessen garanterar en konsekvent och förutsägbar funktion i slutprodukten. Alla Incadaprodukter tillverkas av färskfiber och tillverkningsmetoden är anpassad för att säkerställa goda hygien-, lukt- och smakegenskaper. Alla beståndsdelar som används i framställningen av Incada är godkända för kontakt med mat i enlighet med gällande regelverk.

Incada i praktiken

Incada familjens fullbestrukna tryckytor är utformade att möta de höga krav som ställs på tryckåtergivning och efterbearbetningsmetoder som prägling, foliering och filmlaminering. Incadas jämna yta och goda tryckfärgsabsorbtion säkerställer god körbarhet vid både tryck och foliering. Tryckfärger för bestrukna ytor bör användas på alla produkter i Incadafamiljen. Incada kan tryckas i offset, djuptryck, flexografi, screen och i vissa digitala pressar men passar inte för web-offset eller heat-set tryck. Samma prepressinställningar och val av ICC-profiler som för ett fullbestruket finpapper kan användas. Det är lämpligt att skapa ICC profiler som är anpassade både för den specifika processen vid repro för tryckning av krävande bildåtergivning eller om Incada används för stora delar av tryckproduktionen. Incada ger utmärka tryckresultat i de flesta färkopiatorer och digitala tryckpressar som finns på marknaden idag. Incada lämpar sig väl för många användningsområden för digitalt tryck, med på grund av det stora antalet maskiner och den snabba utvecklingen av tryckfärger och utrustning, rekommenderar vi att kontakta vår tekniska service för rådgivning. Vänligen besök vår webbsida www.iggesund.com för ytterligare information och nedladdningsbara filer angående digitaltryck. Incada kan lamineras efter tryckning med antingen cellulosaacetat eller orienterad polypropylen (OPP) för att uppnå högglansig effekt. Incadas styrka och produktjämnhet möjliggör höga hastigheter i tryck och efterbearbetning. Djupa och smala bigar är lätta att uppnå likaväl som goda präglingar. Bigningsrekommendationer finns i detta dokument. Vi rekommenderar att kontakta tillverkaren vad gäller kniv- och präglingsverktygens beskaffenhet. Incada kan limmas med såväl vattenbaserade emulsioner som smältlim. Vid båda typerna av lim uppnås god sättning, fiberupprivning och hållbara limfogar inom ett stort område av maskinhastigheter och för för en rad olika användningsförhållanden.

Bigningsrekommendationer

Klicka för att förstora bilden.

Observera att detta är generella rekommendationer och att justeringar kan vara nödvändiga i det enskilda fallet.

 

 

 

 

Knivhöjd, H=23,8 mm Kanaldjup, t f=tn-0.1 mm
  Kanalbredd 1) , bn   Biglinjal
Kartongtjocklek1) (µm) L2) (mm) T2) (mm) Kanaldjup3), tn (mm) Höjd, Hr (mm) Tjocklek, br (mm)
300 1.1 1.2 0.5 23.3 0.70
350 1.1 1.2 0.5 23.3 0.70
400 1.2 1.3 0.5 23.3 0.70
450 1.3 1.4 0.5 23.3 0.70
500 1.3 1.4 0.6 23.2 0.70
550 1.4 1.5 0.6 23.2 0.70
550 1.6 1.7 0.6 23.2 1.05
600 1.7 1.8 0.7 23.1 1.05
650 1.7 1.8 0.7 23.1 1.05
700 1.8 1.9 0.8 23.0 1.05
750 1.9 2.0 0.8 23.0 1.05
800 2.0 2.1 0.9 22.9 1.05

1) Rekommenderade maximala toleranser för kanaldjup ±0.2 mm
2) L = Bigar parallella med fiberriktningen 
T = Bigar tvärs fiberriktningen

3) Matris (Pertinax)

 

The making of Incada

Incada is produced at Iggesund Paperboard’s Workington Mill, and have the highest quality and holds a prominent position in the market.

Incada is a multi-layered Folding Box Board (FBB) based entirely on virgin fibre of known and traceable origin. It is produced at a site that is 100 per cent driven by bio-energy and where pulp production is integrated with the paperboard mill.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019