Vad vi erbjuder

Iggesund Paperboard är en organisation med cirka 1 670 anställda. Vi ingår i Holmen-koncernen, en svensk skogsindustrikoncern som är inriktad på långsiktighet och hållbarhet. Tillsammans svarar vi för försäljning, teknisk service, marknadsföring, logistik, ekonomi, produktion och teknik. Vårt mål är att arbeta så nära kunderna som möjligt.

 

 

Det är enkelt att göra affärer med oss. Du behöver bara en kontakt, vad det än gäller. Din kontaktpunkt är den försäljningspersonal som finns närmast dig.

Vilken service du än behöver, kan försäljningspersonalen hjälpa dig eller sätta dig i kontakt med den person i vår organisation som är bäst på frågan. Vår styrka ligger inte enbart i att vi har egna specialister utan också i att vi har hela Homen-koncernens resurser till vårt förfogande. Vid behov kan vi också ta hjälp av fristående bransch- och teknikorganisationer.

Oavsett om du vill ha information av kommersiell eller teknisk natur, kan du få den genom din kontakt i försäljningsorganisationen. Vi kanske inte själva alltid har alla svar, men vi är ständigt i nära kontakt med dem som har det.

Försäljningsstöd

Iggesund Paperboards egen försäljningsorganisation finns på de lokala huvudmarknaderna. Försäljning sker också genom ett antal noga utvalda grossister och agenter. Genom ordersystemet står alla i direktförbindelse med det centrala försäljningskontoret i Amsterdam samt kontoren i Hong Kong, Singapore och New York, samt våra bruk i Sverige och England. Det ger snabb information om orderstatus, leveransläge och produkttillgång.

Arkningsanläggningarna i Sverige, Nederländerna, Frankrike och USA bidrar till att korta ledtiderna och snabbleverera mindre order.

Teknisk service

Alla marknader har medarbetare som är specialiserade på teknisk service och som kan vägleda tryckare och slutanvändare i tekniska frågor. Dessa nyckelpersoner kan kundernas processer lika bra som de förstår vår egen, och är en ovärderlig tillgång vid aktiv support och felsökning.

Våra lokala marknadstekniker backas upp av motsvarande funktioner på fabrikerna och av omfattande laboratorie- och forskningsresurser vid tillverkningsenheterna i Sverige och Storbritannien.

Vår kontakt med andra specialiserade bransch- och fackorganisationer vars expertis vi kan dra nytta av bidrar ytterligare till ökad marknadskännedom.

Tillverkning

Iggesunds Bruk tillverkar SBB under namnet Invercote och Workington framställer FBB under namnet Incada. Vid närliggande Strömsbruk finns kapacitet för plastbeläggning och laminering.

Båda tillverkningsenheterna drivs som ett resultatområde, men vi utnyttjar de klara synergieffekter som finns mellan verksamheterna. Workington använder kemisk massa från Iggesunds Bruk och Strömsbruk tar baskartong från båda fabrikerna, o s v.

Ledning

Iggesund Paperboard har sitt huvudkontor i Iggesund. Härifrån leds och samordnas enheternas arbete för att nå största effekt vad gäller marknadsföring, finansiering och säljstöd.

 

 

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Skriv ut

© Iggesund 2018