Service - En utmaning vi antagit

 

 

Iggesund Paperboard tror på en enkel definition av begreppet service. God service ger nöjda kunder. Och med service menar vi inte bara säkra leveranser. Här ingår även den kunskap vi kan förmedla till våra kunder, vår tekniska service och kanske även den inspiration vi kan erbjuda när det gäller möjliga användningsområden – allt för att få ut så mycket som möjligt av Invercote eller Incada.

Iggesund Paperboard med dess bredd skall tillgodose krav från många olika användningsområden – från baslivsmedel och vykort till luxuös kosmetika och exklusiva bokomslag.

Kartongindustrin kräver omfattande investeringar och är kapitalintensiv. Den är beroende av att kunna tillverka kartong i stora volymer med en modern maskinpark och tekniskt avancerad processutrustning.

Det optimala är att tillverkningen sker i långa serier, stora volymer och med så få omställningar som möjligt. Kunderna, däremot, strävar efter att beställa allt mindre volymer per leverans och vill ha skräddarsydda arkstorlekar, en mångfald tjocklekar, tryck- och ytegenskaper, leveranser just-in-time osv.

För kartongtillverkaren är nyckeln till god service därför förmågan att överbrygga skillnaden mellan sin egen och kundens ideala världar.

Nära, heltäckande service

All försäljning av Iggesund Paperboards produkter i Europa sker från vårt säljkontor i Amsterdam. Vi har även säljkontor i Singapore, Hong Kong och USA samt i Iggesund. Dessa säljkontor erbjuder kunderna både kommersiellt och tekniskt kundstöd. Vi har organiserat våra resurser av medarbetare, teknik och system så att de motsvarar kundens prioriteringar. Kundanpassningen och serviceutvecklingen är en pågående process eftersom kundernas behov och förhållandena på marknaden hela tiden förändras. Den service vi erbjuder bygger på några enkla principer:

  • Sälj- och serviceansvariga befinner sig geografiskt nära kunden. Innesäljarna på försäljningskontoret i Amsterdam talar de lokala marknadernas språk.
  • Arkningsanläggningar i anslutning till de stora marknaderna för snabba leveranser i mindre kvantiteter.
  • Distributionscenter nära kunden.
  • Ett brett grossistnätverk som komplement till vår normala orderhantering.

 


Klicka på bilden för att förstora den.

 

Produktionsplanering

För att en kontinuerlig produktion av kartong ska vara möjlig krävs att olika order grupperas efter produkt, tjocklek och ytvikt. Då blir produktionen effektiv, man får en jämn och enhetlig kartongkvalitet och sparar dessutom kostnader. Order grupperas så att produktionen löper i cykler om 10, 20 eller 40 dagar beroende på produkt och ytvikt. De mest efterfrågade produkterna produceras var tionde dag. Under en produktionscykel görs övergångarna mellan olika ytvikter och tjocklekar i så små steg som möjligt. På så vis utesluts plötsliga och extrema förändringar i processen. Det ger färre produktionsavbrott och mindre materialspill.

Kunderna måttbeställer kartong i önskade dimensioner. För att få minsta möjliga materialspill är produktionsplaneringen och de optimeringar som görs av yttersta vikt. Optimeringen är ett krävande beräkningsarbete.

Vår försäljningspersonal har ständig tillgång till produktionsplanen. Det gör att våra kunder alltid kan få snabb information om leveranstider och tillgången av olika produkter.

Tillgänglighet

För att kartongfabriken ska kunna ge en snabb och flexibel leveransservice till kunder långt borta, krävs noggrann planering och genomförande av transporterna. Tack vare olika distributionskanaler kan vi erbjuda en hög tillgänglighetsgrad för dels fabriksorder, dels för expressorder från arkningsstationer och grossistlager.

Iggesund Paperboard har arkningskapacitet på de marknader där vi är verksamma. Genom att arka från lagerhållna rullar kan vi tillgodose kundernas särskilda krav och behov på ett sätt som inte varit möjligt om leverans skett direkt från fabriken. Vårt servicekoncept gör att vi kan erbjuda snabba och pålitliga leveranser.

Samarbete med grossister

En del kunder efterfrågar kartong i små kvantiteter eller med mycket korta ledtider. En service som inte skulle vara kostnadseffektiv vid leverans direkt från fabrik. Därför säljs Iggesund Paperboards produkter även genom utvalda grossister som betjänar detta marknadssegment.

Tekniskt kundstöd

Iggesund Paperboard erbjuder sina kunder omfattande tekniskt stöd. För varje marknad eller försäljningsområde finns en ansvarig person som kan ge råd och hjälpa kunder med tekniska frågor. Denna nyckelperson är också kundens kanal till alla de teknik- och utvecklingsresurser som finns inom Iggesund Paperboard och Holmen-koncernen.

Huvuduppgiften för vårt eget laboratorium för sensorisk och kemisk analys är att säkerställa att Invercote och Incada är neutrala vad gäller lukt och smak. Laboratoriet är ackrediterat för att utföra sensoriska mätningar. Genom åren har det hjälpt kunderna med såväl problemanalys som utvecklingsprojekt när det gäller förpackningarnas barriärförmåga samt lukt- och smakegenskaper.

 

 

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019