Kartong - Det naturliga valet

 

 

 

Kartong är ett naturligt material med många användningsområden. Som tryckmedium klarar kartongen alla påfrestningar som är förenade med tryckning och avancerad efterbehandling. Kartong är även mycket slitstarkt vilket gör att trycksaker och förpackningar håller länge. Typiska grafiska tillämpningar är bokomslag, kort, omslag för CD- och DVD-skivor m.m. Kartongförpackningar lämpar sig mycket väl för transport från tillverkare till konsument, och är samtidigt lätta att återvinna. Grafiskt sett ger kartongens utmärkta tryckegenskaper goda möjligheter att lyfta fram varumärkets särart och därmed väcka intresse hos konsumenten.

Kartong som är tillverkad av jungfrulig fiber (färsk, i motsats till returfiber) har jämfört med andra material hög prestanda och relativt låg vikt. Materialet är säkert för konsumenten eftersom det innehåller kända substanser och tillverkas i en noggrant övervakad process. All kartong som tillverkas av Iggesund Paperboard uppfyller kraven i relevant lagstiftning och följer tillämpliga rekommendationer för produktsäkerhet.

I de flesta fall ligger kartongförpackningen ihopvikt och platt tills produkterna packas. Tack vare kartongens begränsade volym och låga vikt sparas stora energimängder i transportkedjan. Kartongförpackningar kan dimensioneras för maximalt utnyttjande av lastpallar, vilket leder till ytterligare stora besparingar i distributionskedjan. När kartongförpackningarna tjänat sitt syfte går de att komprimera innan de transporteras till lämplig återvinning. I varje skede sparar kartongförpackningen mer energi och har lägre miljöpåverkan än de flesta andra förpackningslösningar.

Kartong tillverkas av ved som är en förnybar resurs. Sol och vatten får träden att växa. De tar upp koldioxid och avger syre vilket är grundläggande för allt liv. Skogens slutna ekologiska kretslopp ger oss råvaran till kartongen medan använda förpackningar och trycksaker spelar en viktig roll i det återvinningssystem som är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Paperboard Specialists

1323_4_555.jpg

Iggesund Paperboard är en av de största tillverkarna av färskfiberbaserad kartong i Europa. Vi tillverkar och marknadsför kartong för grafiska produkter och förpackningar som kräver bästa möjliga funktionella och estetiska egenskaper. Produktionen sker i moderna fabriker av medarbetare specialiserade på kartongtillverkning. Vår råvarukontroll är unik. Om vi inte själva planterat och övervakat träden som slutligen blir till kartong, så har vi deras ursprung dokumenterat.

Våra fabriker ligger i Iggesund och i Workington (Storbritannien). Vi har också en specialenhet för förädling i Strömsbruk i närheten av Iggesund. Här beläggs kartong med plast eller lamineras med kartong, folie eller film för användningsområden som ställer särskilda krav på barriäregenskaper eller utseende.

Iggesunds anor sträcker sig tillbaka till 1685. Vi är kartongspecialister som fokuserar på de allra högsta kvalitetssegmenten. Våra honnörsord är hög och jämn kvalitet - grundförutsättningen för att kunderna ska kunna få ut mesta möjliga av den kartong de köpt.


Varje kartongark är noggrant specificerat med nära 30 mätvärden varav flera med toleranser – allt för att ge kunden en trygg och förutsägbar produktion. Som stöd för våra kunder har vi också en global serviceorganisation som möter dem i de egna produktionsmiljöerna.

Vår filosofi går ut på att ha välutbildade, motiverade medarbetare. De använder avancerad teknik i kombination med kvalitetssäkring och supportsystem i linje med internationellt erkända standarder för att samordna våra resurser och utveckla långsiktiga relationer med våra kunder.

Vårt kvalitetsarbete är inte begränsat till produkterna, utan avspeglar sig också i vår service till kunderna. Här ingår allt från lokalt baserade marknadstekniker som träffar kunden i den egna produktionsmiljön till att förmedla inspiration med hjälp av trycksaker och förpackningslösningar. Vårt omfattande och utförliga material erbjuder våra kunder den kunskap de behöver för att få ut mesta möjliga av Invercotes eller Incadas potential.

Eftersom vår produktion av kvalitetskartong är baserad på träfibrer ligger det i vårt eget intresse att tänka på hållbarheten och hela tiden arbeta för den. Skogarna som vårt företag är beroende av måste brukas ansvarsfullt och i ett långsiktigt perspektiv.

 

1324_4_555.jpg

 

Våra produkter måste utvinnas, tillverkas, distribueras och återvinnas inom ramen för hållbarhetskraven i dagens samhälle. Iggesund Paperboards tillverkningsenheter i Iggesund, Strömsbruk och Workington är certifierade enligt ISO 14001-standarden och FSC (Forest Stewardship Council). Iggesund och Strömsbruk är också certifierade i enlighet med PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Aktuella certifikat kan laddas ned på vår webbplats iggesund.com.

Vi ingår i Holmen-koncernen – en svensk skogsindustrikoncern som är inriktad på långsiktighet och hållbarhet. Koncernen som tillverkar tidningspapper, kartong och sågade trävaror har i flera år varit listad som ett av världens 100 mest ”hållbara” företag, mycket tack vare eget skogsinnehav och egen vattenkraftsproduktion. Och inte minst vår ständiga strävan att begränsa industriprocessernas miljöpåverkan.


Invercote och Incada

Invercote och Incada är Iggesunds båda produktfamiljer. Invercote är en homogen helblekt kartong och Incada är en falskartong. I båda fallen har de ett brett användningsområde med allt från grafiska tillämpningar som broschyrer och omslag för böcker och CD-skivor till förpackningar. Vilken av våra produktfamiljer som lämpar sig bäst för en viss användning beror på kundens krav i varje enskilt fall.

  

Produktsäkerhet

Det säger sig nästan självt att ett företag som tillverkar kartong för konsumentanvändning bara kan marknadsföra produkter som är ofarliga för konsumenterna.

Användningen av rena färskfibrer och noggrann övervakning av tillverkningsprocessen innebär att våra produkter uppfyller alla krav när det gäller produktsäkerhet och hygien. Detaljerad information om bestämmelserna för produktsäkerhet finns i Iggesund Paperboards Produktkatalog.

Invercote och Incada säljs över hela världen även om vår huvudmarknad är Europa. Vår europeiska försäljning samordnas vid vårt kontor i Amsterdam. Vi har även säljbolag i New York, Singapore och Hong Kong. Försäljning till övriga marknader hanteras på vårt huvudkontor i Iggesund.

För att säkerställa pålitlig service har vi egna arkningsresurser i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike. Dessa kompletteras av samarbeten med externa parter, exempelvis i USA och Asien.


Iggesund Paperboards mål är att vara ett lönsamt företag med långsiktig inriktning genom att erbjuda förpackningsindustrin och den grafiska industrin kartong som uppfyller kundernas krav på funktionella produkter, god service och hög kvalitet. Detta innebär i lika hög grad att tillfredsställa kundens behov idag som att förutse framtidens krav.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019