Hälsofrämjande aktiviteter

Engagemang är ett av Holmens värdeord och inom Holmenkoncernen tror vi starkt på att hälsofrämjande aktiviteter är ett av de bästa sätten att ta ansvar för våra medarbetares välmående. Idéerna kommer från medarbetare med passion för hälsa och träning och matchar väl det engagemang Holmen lägger på att erbjuda träningsmöjligheter för medarbetarna. Här kan du läsa mer om några av de hälsorelaterade aktiviteter vi erbjuder i Workington, Amsterdam och Iggesund.

Aktiviteter i Workington

Medarbetarna får träna på ett gym samt delta i de olika pass som gymmet erbjuder, inklusive tillgång till simhall, till ett reducerat företagspris.

– Vi försöker uppmuntra och främja aktiviteter som är bra för hälsan och välbefinnandet. En del deltar relativt regelbundet i den här typen av aktiviteter, och det är bra att ha något i kalendern att sikta mot och träna för, säger Jonny Lowe, personalchef vid bruket i Workington.

Bland annat sponsrar bruket deltagande i olika motionsaktiviteter och evenemang där intäkterna helt eller delvis går till välgörande ändamål, till exempel cancerhjälp. Som en påminnelse om vikten av hälsa får medarbetarna ett nyhetsbrev som tar upp olika ämnen kring friskvård och välmående. Här finns även information om de olika aktiviteter som är på gång och som bruket sponsrar elle stöder.

Ergonomiskt fokus i Amsterdam

De flesta på Amsterdamkontoret har stillasittande jobb. De som behöver erbjuds axel- och nackmassage av en sjukgymnast som regelbundet kommer till kontoret som också ger träningsråd till dem som behöver. Varannan månad kommer en ergonom hit som ser till att alla sitter och står rätt vid skrivbordet. Alla erbjuds också gratis träning i motionsanläggningen nära kontoret och så erbjuds en hälsounderökning vartannat år.

Hälsoinspiratörer i Iggesund

2006 bildades gruppen Hälsoinspiratörerna i Iggesund med uppdrag att uppmuntra, driva på, informera och propagera för hälsa och trivsel. Sedan dess har gruppen planerat och genomfört otaliga aktiviteter. Idag är de 16 personer från Iggesunds bruk, Iggesunds sågverk och Holmen Skog som axlar uppdraget som hälsoinspiratör.

– Utmaningen är att motivera de som inte gör någonting alls, säger Pelle Olsson, sektionschef Ved, Återvinning och Energi vid
Iggesunds bruk och hälsoinspiratör. Därför är det viktigt att ha en bredd av aktiviteter.

Och bredd finns det. De så kallade Ankaraktiviteterna* innefattar bland annat längdskidloppet Ankarstafetten, Ankarvandring, Ankartrampet, Ankarluffen och Ankarsimmet. Året avsluts med Lotterifesten där alla som deltagit i någon aktivitet deltar och kan vinna priser på lotter.

– Vi arrangerar också resa till och deltagande i Kortvasan och Lidingöloppet, berättar Pelle. Hälsoinspiratörerna gör ett fantastiskt jobb med anmälan, information på intranätet, bokar buss, hämtar startlappar, servar på bussen, deltar själv i loppet och ser till att alla, runt 70, personer är med på bussen hem!

Fler aktiviteter i Iggesund:

  • Gym som kan utnyttjas hela dygnet. På intranätet kan vissa speciella pass bokas, exempelvis cirkelträning och kettlebell med instruktör.
  • Inträdeskort till simhallarna i kommunen.
  • Gåstavar i reception för utlåning.

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Personal data
  • Cookies
  • MyPages
  • Skriv ut

© Iggesund 2019