Utdelning från Iggesundsfonder gör skillnad för föreningslivet

Under de senaste tio åren har Iggesunds Sociala Fond och Sundbladska fonden, båda anknutna till Iggesund Paperboard, Holmen Skog och Holmen Timber – f d gamla AB Iggesunds Bruk – delat ut närmare 30 miljoner kr till föreningslivet i området. Syftet är att skapa ett rikt föreningsliv som kan erbjuda meningsfull fritidssysselsättning, och därmed göra verksamhetsområdet än mer attraktivt för oss som bor och arbetar här.

Fonderna delar ut pengar två gånger per år och senaste gången delades över 2,8 miljoner kronor ut fördelat på 37 st föreningar. Hudikgympan fick det största bidraget som uppgick till hela 1,3 miljoner kronor.

- Det känns jätteroligt att Iggesund tror på oss och vår verksamhet. Vi är en av de största barn- och ungdomsföreningarna i Hudiksvallsområdet med drygt 1 100 medlemmar och vi fortsätter växa. Vi har i dagsläget 200 barn i kö och vår nuvarande hall på Sportholmen räcker inte till, säger Jonas Bergström som är styrelsemedlem i Hudikgympan och till vardags arbetar som Service Development Manager på Iggesund Paperboard. Bidraget täcker ca en tredjedel av investeringen i ny hall och har gett en stor portion positiv energi till alla som är involverade i hallprojektet. - Jag är mycket stolt över att ha en arbetsgivare som ser till samhällets bästa och förstår vikten av att satsa på ungdomarna, fortsätter Jonas.

- Jag är mycket stolt över att ha en arbetsgivare som ser till samhällets bästa och förstår vikten av att satsa på ungdomarna, Jonas Bergström.

- Det är ett fantastiskt arv som vi förvaltar, säger Eva Thorén, HR-chef Iggesund Paperboard. - Förutom Sociala och Sundbladska fonderna som gagnar hela samhället så finns dessutom fonder och stiftelser för våra anställda och deras barn instiftade. Dessa ger ett uppskattat ekonomiskt stöd vid studier, språkresor etc. Det är inte många arbetsgivare som kan mäta sig med personalförmåner av den här omfattningen, avslutar Eva.

People

The Holmen Group is a great believer in healthy pursuits. Often the impetus comes from employees passionate about exercise and fitness, matched by the Holmen commitment to provide facilities for employees.

Read more

Global opportunities

As an international company we offer the opportunity to make a global career within Iggesund Paperboard. Meet new people, get to know new work environment and understanding the role of being a part of our international company. How does Asia, USA or Europe sounds to you?

Read more

Core values

We believe that all employees have a contribution to make and want to take responsibility, as long as they are given the right conditions to do so in their work. Iggesund Paperboard is distinguished by employees who, with courage, commitment and responsibility, perform at their best.

Read more

Social responsibility

Our personnel policy is aimed at developing employeeship, leadership and organisation. Activities in this area are based on laws, collective agreements and Group-wide policies and guidelines.

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Personal data
  • Cookies
  • MyPages
  • Skriv ut

© Iggesund 2019