Välkommen till Iggesunds bruk

Visa på engelska

Information till entreprenörer

På denna sida har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet är att ge en första kortfattad information om allmänna skyddsregler och vad som gäller i händelse av olycka eller utsläpp. Ladda också ner appen ”SSG On Site” för att hålla er uppdaterade och informerade.

Vi vill att du som arbetar här eller besöker oss ska känna dig trygg på Iggesunds Bruk. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

Knappast någon arbetsplats kan göras helt säker, men genom att planera arbetet och inventera och förebygga riskerna så kan du som jobbar här bidra till en säkrare arbetsplats och en bättre arbetsmiljö för dig själv, dina medarbetare och besökare på Iggesunds Bruk.

Vill du veta mer?

Kontakta Iggesunds bruk för mer information...