Visste du att...om 1940-talet

Trähavret höll bruket igång under kriget

Krigsutbrottet den 1 september 1939 satte omedelbart stopp för all svensk export. Bolagets ambition under krigsåren var att hålla verksamheten igång för att så långt det var möjligt undvika permitteringar. Under kriget tillverkade Iggesund ett motorbränsle, i första hand för försvarets räkning.

Omedelbart efter krigsutbrottet åtog sig också bolaget att öka tillverkningen av sulfitsprit. Den tillverkningen kunde kombineras med framställning av nedkokad sulfitmassa, så kallad fodercellulosa. I riven form och med inblandning och smaksättning av melass, sojamjöl och mineralämnen kunde den användas som foder under kristid. Den allmänna benämningen i bygden på fodercellulosan var "trähagra", trähavre.

Genom produktionen kunde driften vid sulfitfabriken hållas igång fem dagar i veckan. Under beredskapsåren tillverkades 53 000 ton fodercellulosa i Iggesund som var en av de största tillverkarna i landet.

Transport av fodercellulosa, eller trähavre, under kriget.

Beredskapsåren

Iggesund försökte hjälpa sina anställda på olika sätt under de svåra beredskapsåren. Man efterskänkte avgifter för el och vatten åt arbetare som hade familj, och varit mobiliserade under minst tolv veckor. De inkallades familjer fick julgåvor och under terminerna ordnade man regelbunden bespising med grötfrukost åt de 230 skolbarnen. Barnkolonin Sagaliden stod öppen om somrarna liksom ett semesterhem för husmödrar i Bergsjö.

Bild från barnkolonin på Sagaliden år 1940.

Tankar på framtida utveckling

Under krigsåren funderade styrelsen mycket kring den framtida utvecklingen av bolaget. I maj 1941 träffade Gunnar Sundblad en överenskommelse med ingenjör Helgy Wahlberg om att denna skulle vara konsult vid anläggningen av ett pappersbruk i Iggesund. Det var det första uppslaget till den vidareförädling, som förverkligades 1963 då kartongfabriken byggdes.

Iggesunds sociala fond skapas

Iggesunds sociala fond, som varje år ger anslag till föreningar i norra Hälsingland (motsvarande gamla AB Iggesunds Bruks verksamhetsområde) härstammar från efterkrigstiden. För att försöka förhindra inflation på massa och trävaror efter kriget föreskrev regeringen i maj 1945 att exporten skulle beläggas med en särskild prisutjämningsavgift. Våren 1947 lämnades prisbildningen för exportvaror fri men regeringen införde istället konjunkturutjämningsavgifter för både massa och trävaror. Hälften av summan skulle betalas in till konjunkturutjämningsfonden medan den andra hälften skulle avsättas till fonder för skogsbrukets bästa och till sociala ändamål vid de enskilda företagen.

Sociala fondens sammanträde med landshövding John Lingman som ordförande år 1940. Sekreterare var Erland Mörtberg.

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019