Visste du att... kuriosa om 1920-talet

I år firar vi hundra år på platsen och vi kan se att det varit en enorm utveckling under dessa hundra år. Ett sätt att uppmärksamma detta är i form av något som vi valt att kalla "Visste du att..." om olika årtionden. Här kommer lite kuriosa om 1920-talet!        

  • År 1917 uppgick kostnaden per ton sulfatcellulosa till 169,92 kr.
  • År 1920 överlämnades en resolution till Kungliga Majestätets Befallningshavande i Gävleborgs län från Fritz Nilsson för bolaget Iggesunds Bruk. Anledningen var att bolaget hade problem med pojkar och yngre arbetare som tagit sig för att "på kvällar, nätter och helgdagar samlas i större eller mindre hopar på alla upptänkliga platser i det fria för att under stoj, skrik och andra störande uppträden bedriva kortspel om penningar". Detta ska ha blivit till pina för övriga befolkningen vid bruket och bolaget bad därför i resolutionen om ett utfärdande av förbud mot detta "så fördervbringande kortspelsraseri".
  • När massatillverkningen startade pågick arbetet, med några få undantag, i 10-12 timmars skift. Skiftlönen var mellan 4,25 kr till 6 kr/skift + 5 öre/ton mellan 20-30 ton/dygn. För bostad i bolagets hus var hyran 8 kr/månad för rum och kök, 4 kr/månad för enkelt rum samt 1.50 kr för rum i kasern.

Uppförandet av cellulosafabriken 1915.

Brukskontorets entré i slutet av 1920-talet.

       

 

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019