Stig Larson - en av många som format Iggesunds Bruk

För 100 år startade massatillverkningen vid Iggesunds Bruk. Under de 100 år som gått sedan dess är det otaliga människor och händelser som format Iggesunds Bruk till vad det är idag. Under året kommer vi att lyfta fram några av dessa personer och händelser.

Här kommer den första historien där Staffan Sjöberg, informationschef på Marknadskommunikation, berättar om sitt första möte med Stig Larson, ingenjör på Iggesunds Bruk under 70-, 80-, och 90-talet.

Perspektiv som kan förenas

Året var 1992. Jag var en ung och dum konsult som sysslade med mediaträning, det vill säga att lära företagledningar att kunna kommunicera med journalister på ett vettigt sätt. Iggesund hade tidigt insett två saker – att miljöfrågorna såg väldigt olika ut i olika delar av Europa och att man måste träna många olika medarbetare att kunna argumentera i dessa frågor.

Iggesund stod i en korsväg där kontinentala kunder undrade om det fanns någon skog kvar i Sverige och där förpackningar i den allmänna debatten kom att symbolisera de värsta sidorna av det moderna samhällets överkonsumtion.

Mitt första möte med Iggesund var en genomgång av aktuella frågor tillsammans med Stig Larsson, Mona Kanzler och Christer Engman. Jag hade inte en susning om vad Iggesund stod för eller vad Invercote hade för anseende på marknaden.

Stig Larsson, som då just hade gått i pension, men som stod kvar i tjänst som miljöansvarig på Iggesunds Bruk, gjorde ett outplånligt intryck. I min naivitet hade jag trott att man antingen var produktionsinriktad eller miljöinriktad och att det fanns en klar motsättning mellan de två. Men Stigs engagemang och passion gjorde starkt intryck. Här stod jag inför en skinntorr, lätt aggressiv pensionär som hävdade att de två perspektiven visst kunde förenas. Och det gjorde han med eftertryck. 

"He blew my mind"

Om jag hade varit amerikan hade jag sagt: He blew my mind. På svenska kan det enkelt uttryckas som att han förändrade min inställning i miljöfrågor på ett avgörande sätt.

I en del presentationer dyker det upp en bild från 1976 då den luftade dammen byggdes. Där står Stig och en (ovanligt ung) Kjell Arne Hollmo framför dammen. Båda ser ovanligt kaxiga ut, som om de faktiskt visste att dammen skulle bli ett huvudnummer när vi presenterar vårt miljöarbete för kunder.

Långt senare, tidigt 2000-tal mötte jag Stig i samband med förhandlingar om Iggesunds Bruks miljötillstånd, förhandlingar som hölls i Breantsalen. Långt innan alla andra åhörare var han på plats, på första bänk, och han var också den som gav de fränaste kommentarerna till förhandlingarna.

Text: Staffan Sjöberg

Stig Larson arbetade som ingenjör, och sedermera överingenjör, på Iggesunds Bruk under 70-, 80-, och 90-talet

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019