Stig Bodén (i mitten), vid ett besök i kyligare trakter.

Stig Bodén – en färgstark person som har format Iggesunds Bruk

Stig Bodén var en laborant uti fingerspetsarna avseende malning. Han levererade perfekta ark, både i form och jämn kvalitet. Det var många moment i att leverera ark, som han var ytterst noga att följa. Arken skulle sedan provas på längden och tvären för att ge underlag till massans egenskaper för att bli prima kartong.

Stig var en färgstark person med en stor längtan till naturen. Han genomförde många resor till kyligare trakter, Grönland och Svalbard var favoriter. Efter många strapatser och många möten med okända, kom han alltid tillbaka till Iggesunds Bruk där han arbetade hela sitt arbetsliv.

Vi två hade många samtal om livet i samband med att jag klippte hans hår i många år!!

Text: Lena Elserth

Stig Bodén var anställd som laborant från 1961 till 2007 då han blev pensionär. Efter att han slutat fick han ett tidsbestämt provfiskeuppdrag under september 2009 från cell- och miljölab.

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019