Janne Hellström – produktion av massa till rätt kvalitet och pris

Janne "Lillis" Hellström"

Ibland träffar vi människor som förvånar och imponerar. Kanske inte med ett första intryck, men i takt med att du lär känna personen och inser vem hon eller han är samt vad den människan står för.

Janne "Lillis" Hellström arbetade inom Cellulosa i fyrtiotalet år med en mängd olika befattningar inom såväl skift- som dagtidsorganisationen. Men vi tror oss med gott samvete kunna säga att fiberlinjerna är den del av Iggesunds Bruk som Janne vurmar mest för.

"Det vi är här för" 

Få, om någon, kunde lika engagerat, glatt och ihärdigt ge sig i kast med "det vi är här för" oavsett om det gällde ett spännande kvalitetsprojekt, ett haveri eller ett storstopp. "Det vi är här för" var och är för Janne att producera mycket massa med rätt kvalitet och till pris – att det förhöll sig så kunde konstateras extra tydligt till exempel i samband med planering av mer perifera verksamhetsområden än produktion och kvalitet…

Att Janne tidigt var ute i att modernisera blektekniken och låg i absolut framkant kan exemplifieras genom de tidiga blekförsök av jeans som han utförde på filter 1, Blekeri 3, på 1970-talet …att sedan bara hällorna återstod efter utfört försök är en helt annan historia…

Text: Christer Söderberg, Mona Elserth

Janne "Lillis" Hellström arbetade inom Cellulosa i fyrtiotalet år. Han gick i pension i december 2012.

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019