Ett hundraårigt perspektiv på kvinnans roll inom Iggesund

I år är det drygt hundra år sedan införandet av internationella kvinnodagen. Den instiftades 1910 och inträffar 8 mars varje år. Då vi under detta år lyfter människor och händelser som format Iggesunds Bruk under de senaste hundra åren, vill vi givetvis ta tillfället i akt att belysa kvinnans roll i samband med firandet av internationella kvinnodagen.

Det är inte helt enkelt att hitta beskrivningar och bilder av kvinnor i Iggesunds arkiv, även om kvinnan givetvis alltid haft en roll inom företaget. I början av fabriksepoken, på 1920-talet, handlade det mest om sysslor som inte var i direkt anslutning till driften av fabriken utan snarare i kringverksamheter som till exempel i jordbruket, telegrafen, matserveringen, mjölkmagasinet, brukshandeln, sjukvården, osv.

På bilden nedan ser vi till exempel en kvinna i ladugården som kyler och utmäter mjölk till mjölkmagasinet där man som anställd kunde hämta ut sin mjölk om man hade kupong för detta. 

Bilden ovan är från 1940. Från 1940-talet kan vi också börja hitta en del bilder på kvinnor i fabriksmiljö i arkivet, även om det fortfarande inte finns mycket skrivet. Bilden nedan är från cellulosafabrikernas laboratorium år 1946.

Kvinnor i driften

Hoppar vi några årtionden framåt, till 1970-talet, så hittar vi lite mer information om kvinnor i driften.  Denna artikel publicerades i Hudiksvalls tidning den 27 januari 1971.

Fruarna Ailii Saarela och Lilly Krigh är virapassare i Iggesunds kartongfabrik.
- Arbetet är ansvarsfullt. Här kommer massan på viran och blir till kartong och vi skall se till att allt fungerar. Det blir väl "spets" ibland när banan går av och då skall vi avhjälpa detta. Besvärligare är det när det blir stopp men det ordnas upp då också. Vi skall naturligtvis hålla ögonen på alla mätinstrument, som uppgår till över fyrtio och däribland en dator, på vilken vi bl a kan avläsa hastigheten på viran. Just nu går den med en hastighet av 350 á 360 m i minuten, beroende på vikten av den kartong som tillverkas. Alla instrument skall avläsas en gång i timmen och siffrorna nedtecknas.
Båda framhåller att de trivs bra. Till nackdelarna hör dock skiftgången och fabriksbullret. Omklädnings- och duschrummet för de kvinnliga arbetarna ligger rätt avlägset, men ett nytt sådant skall ordnas, upplyser de.

På 1970-talet, som texten ovan är hämtad från, arbetade 260 personer i kartongfabriken, varav 45 kvinnor. På cellulosasidan fanns det endast fem kvinnor av totalt 281 personer. Fortfarande på 1980-talet var det extremt ovanligt med kvinnor i driften på cellulosa. I D-laget hade man två kvinnor, Britt-Lis Herrdin och Angeli Löfqvist-Snell, och det var så spektakulärt att det kallades för Damlaget!

Idag har vi en mycket större andel kvinnor i driften och det finns kvinnor i varje skiftlag. På kollektivsidan uppgår andelen kvinnor till ca 14 %, att jämföra med ca 7 % på 1970-talet. Det finns fortfarande lite kvar att göra när det gäller utrustning och omklädningsrum etc.

Kvinnliga chefer

En tidig kvinnlig chef som många minns var Margareta Almberg på Cell & Miljölab i början på 1980-talet. En annan tidig chef var Mona Kanzler. Hon har som första marknadskommunikationschef för Iggesund haft en stor påverkan på vår varumärkesposition som idag är mycket stark – en profil som ni kommer att kunna läsa mer om i ett reportage längre fram.

När Anna-Lena Ström blev produktionschef för kartongen år 2008 blev hon första kvinna som produktionschef för en hel avdelning. Åren 2008 till 2012 föll det sig sedan så att två av tre produktionschefer var kvinnor då Bea Tomassen var produktionschef i Strömsbruk samtidigt som Anna-Lena var produktionschef Kartong. Efter att kvinnorna haft en så anonym roll i utvecklingen fram till dess var detta anmärkningsvärt. Under en period i början på 2000-talet fanns ett nätverk för kvinnliga chefer - KICK- vilket stod för "kvinnor i chefskarriären på Iggesund" för att de skulle kunna stötta varandra och utbyta erfarenheter. Idag är andelen kvinnliga chefer på Iggesunds Bruk drygt 20 %.

Några av våra nuvarande kvinnliga chefer år 2017. Från vänster: Angeli Löfqvist-Snell, gruppchef KM1, Malin Ekroos, sektionschef Fiber, Karin Persson, sektionschef Process & Produktkvalité, Kerstin Elofsson, gruppchef Terminalen.

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019