"Det Ivar sa - så blev det!"

Det finns en hel del framträdande fackliga gestalter genom Iggesunds bruks historia. För mig är det utan tvekan Ivar Frohm som först kommer upp i tanken.

Det har nu gått så pass lång tid från det Ivar slutade som ordförande i Pappers avdelning 15 och mycket vatten har runnit under broarna sedan 1996, så en del av historierna kring en del händelser börjar bli skrönor. Många episoder från Ivars tid är nu en självklar del i den berättartradition som finns bland arbetarna på bruket. "Det Ivar sa - så blev det!" är ett talesätt bland många av Pappers medlemmar.

Ivar valdes in i styrelsen 1961 bara två år efter han gick med i föreningen. 1962 fick Ivar förtroendet att leda avdelningens verksamhet som ordförande efter Anton Winlund.

​Efter en kort vända utanför ordföranderollen och styrelsen på 60 talet var alltså Ivar Pappers avdelning 15s ordförande i sammanlagt 32 år, en otroligt imponerande bedrift.  

Ett av Ivars första uppdrag som nyvald ordförand ska ha varit att inviga avdelningens nya fana. En fana som kan ses i 1:a maj tågen än i dag.

 

Under Ivars fackliga ledarskap skördade Pappers avdelning 15 många framgångar både inom bruket, men också i samhället. Flera viktiga positioner inom politiken erövrades under denna tid, ett arv som starkt lever kvar än i dag.

Det som kännetecknade Ivars fackliga gärning var hans känsla för rättvisa och hans grundinställning att ingen skulle lämnas i sticket.

Ivar var inte bara en framstående facklig gestalt här på bruket han var också med som styrelseledamot i Pappers som förbund. Ivar var en del i förbundsstyrelsen mellan åren 1974 och 1998 då han lämnade över stafettpinen till Carina Magnusson Fernlund. 

I och med lagen om bolagstyrelserepresentation på 80 talet blev också Ivar en naturlig del i Iggesunds bruks ABs styrelse och även senare MoDo. Så Ivar har i allra högsta grad varit delaktig i de flesta avgörande förändringsskeenden I Iggesunds moderna historia.

 

Jag kan inte anat än förundras över hur mycket som förändrats under den tiden som Ivar var verksam både när det gäller samhället i stort men också här på bruket. Där vi gått från en cellulosafabrik till ett modernt integrerat kartongbruk.

Det djupa engagemanget i föreningslivet slutade inte med pensioneringen från företaget, utan glöden fortsatte men då inom PRO Iggesund, där Ivar också var ordförande under många år.

Under 2014 fick vi tyvärr meddelandet att Ivar lämnat jordelivet, men även om inte Ivar längre finns bland oss lever fortfarande minnet om honom och hans fackliga gärningar kvar än i dag.

Text: Martin Nyman

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019