Civilingenjör KA Förstberg – ständig styrning av industriernas livsnerv

När den nya cellulosafabriken byggdes 1916 ökade industrins behov av elektrisk kraft. Ett nytt vattenkraftverk, Pappersfallet, anlades i Iggesundsån. Kraftverket är i drift än idag och vattentillförseln kommer då som nu från Dellensjöarna.

I en artikel i Det Krönta Ankaret 1952 berättar Kraftavdelningens chef, civilingenjör KA Förstberg, om utmaningarna på en avdelning som enligt artikeln kommit att bli en av de viktigaste serviceavdelningarna inom bolaget Iggesunds Bruk:

"Vid skötseln av sjömagasinen gäller det att bestämma kraftproduktionen så att tillräckligt med vatten finns i magasinen för att klara torra år, men att det samtidigt är tillräckligt lite vatten i magasinen för att kunna undvika överskottstappningar om året i fortsättningen blir mycket vått. Det ligger i sakens natur, att dessa uppgifter ej alltid går att lösa hundraprocentigt men uppgiften underlättas i den mån vattenmagasinen ökas. Det är ju icke roligt, om man under en månad har full ångkraftproduktion för att vara på den säkra sidan och sedan finner, att man några månader senare får så mycket vatten att det icke kan tillvaratas i kraftstationerna. Å andra sidan är det icke bättre, om man varit för optimistisk och tömmer magasinen och senare tvingas till dyrbara kraftinköp. För att så långt som möjligt undvika sådana kalamiteter, uppgörs tid efter annan driftplaner, varvid krafttillgången bestäms under olika förutsättningar på den naturliga blivande vattentillgången."

I dag äger Holmen Energi anläggningarna i Iggesund och Daniel Norenius, verksamhetsansvarig vattenkraft, berättar att många av utmaningarna idag är desamma som Förstberg beskriver.

- Nu närmast var 2016 ett torrår och vi har gått in i 2017 med låga nivåer i sjöarna vilket skapar utmaningar. Andra utmaningar är det låga elpriset som bidrar till att det blir tuffa villkor båda för produktionen och för möjligheterna att återinvestera i verksamheten framförallt i de äldre och mindre anläggningarna. Dessutom pågår slutbetänkande av Vattenverksamhetsutredningen som tagits fram för att anpassa vattenkraften till Miljöbalken och EU krav, berättar Daniel Norenius.


 Daniel Norenius, här i Junsterforsens kraftstation.

Det är fortfarande kraftavdelningen på Iggesunds Bruk som sköter vattenreglering och drift av anläggningarna.

- Det är en utmaning och en ynnest, som är få förunnade, att få arbeta med en teknologi som är till stor del 100 år gammal, säger Torbjörn Persson, gruppchef på UH Elkraft Iggesunds Bruk som ansvarar för underhållet av Pappersfallet.

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019