100 år på platsen firas under ett helt år på Iggesunds Bruk!

Den 6 december var det exakt 100 år sedan den första massan producerades vid Iggesunds Bruk. Detta faktum har vi tänkt fira på olika sätt med temat ”100 år på platsen”.

Under det århundrade som gått är det mycket som förändrats. Processer som kontrollerades med handpåläggning och känsla styrs idag av hundratals datoriserade kontrollslingor. Produktiviteten har ökat samtidigt som allt färre anställda gör mer. Stora förändringar stödda av allt mer avancerad teknik. Utvecklingen på miljöområdet är särskilt spännande där Iggesund gått från en påtagligt negativ lokal miljöpåverkan till att nära nog inte märkas alls.

​Först ut i firandet var såklart själva födelsedagen, tisdag den 6 december! Alla medarbetare bjöds på jubileumstårta och på Ankarmässen var det musikunderhållning av medarbetare från Sektion Utvecklingsprojekt. Jubileumsjackor delades ut till alla medarbetare och dessutom lottades 100 stycken mössor ut.Det bjöds också på öppna, spännande föreläsningar under hela dagen. Temat var dåtid, nutid och framtid med stor vikt vid miljöfrågor och kompetenssäkring.

Firandet kommer att fortgå under hela året, bl a med familjedag och en utställning över människor och händelser som format Iggesunds Bruk under de senaste 100 åren till vad det är idag. Även allmänheten och skolor kommer att bjudas in i något format.

 

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019