Välkommen till Skärnäs terminal

Skärnäs Terminal, en avdelning under affärsområdet Marknadssupport som ingår i Iggesund Paperboard AB. Vi är en hamn med eget stuveri och speditions-verksamhet beläget i Iggesund söder om Hudiksvall. Vi hanterar årligen 800,000 ton skogsprodukter, och kan genom en intensiv "dygnetrunt" verksamhet erbjuda unika lösningar till våra kunder.

Vårt nära samarbete med bifirman J Arndt Shipping som utför klarering och speditionstjänster innebär att vi kan erbjuda en fullservice utöver det vanliga, dygnet runt, året om.

Historia

Vid förra sekelskiftet fanns c:a 50 hamnar, industrikajer och lastplatser vid hälsinge-

kusten. Hudiksvalls Stuveri AB förvärvade samtliga aktier i skeppsklarerings- och speditionsföretaget J Arndt Shipping AB år 1986. Vid årsskiftet 1987-88 övergick stuveriet från att ha varit delägt till att bli ett helägt dotterbolag till dåvarande AB Iggesunds Bruk.

Idag är Skärnäs Terminal AB ett helägt dotterbolag till Holmen AB. Numera är hamnanläggningen i Iggesund - Skärnäs, den enda affärsmässigt drivna hamnen i  Norrhälsingland, den har byggts ut med nya kajer, magasin, och lagringsytor för att effektivt kunna hantera de mångdubbelt större godsmängderna jämfört med för 100 år sedan.

Kontakt och customer service

J Arndt Shipping ingår numer i Skärnäs Terminal. Det är den avdelningen som utgör fartygens ombud i hamnen samt att håller kontakten med våra kunder. Vi bistår med service till besättningar och fartyg, sköter kontakten med myndigheter och våra externa kunder inom sågverksindustrin.

Tack vare ett gott samarbete med våra interna och externa kunder kan vi erbjuda flera intressanta linjer till Grekland och Nordafrika samt England. Ett antal nya destinationer planeras för närvarande.

Bogserbåt

Bogserbåten Skärnäs betjänar Skärnäs hamnområde. B/B Skärnäs används både till bogsering och isbrytning.

Maskinstyrka: 1680 hk
Längd: 30,04 m
Djupgående: 4,50 m
Byggår: 1964
Antal passagerare: 12 st

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Personal data
  • Cookies
  • MyPages
  • Skriv ut

© Iggesund 2019