To English sponsorship page

Sponsring i Holmen-koncernen

Vilka sponsrar vi?

Sponsringssamarbeten ska bidra till att stärka Holmens varumärke och öka kännedomen om våra produkter, tjänster eller Holmen som arbetsgivare. Det ska finnas en tydlig motprestation. Föreningar och organisationer prioriteras framför sponsring av individer eller enskilda lag. 

Föreningar och organisationer vi sponsrar 2018/2019

Detta sponsrar vi inte

Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer eller företag.

Hur vi sponsrar

Våra samarbeten gäller antingen för hela Holmen-koncernen eller så är de direkt kopplade till något av våra affärsområden/produkter. Samarbetet kan innefatta pengar, produkter, tid eller tjänster.

Riktlinjer

Holmens riktlinjer för sponsring.pdf

Ansökan och tider

Förfrågan om sponsringssamarbeten tas endast emot via nedanstående formulär. Skicka endast in en ansökan, även om er ansökan avser flera affärsområden/bolag. Ansökningar behandlas två gånger per år. Ansökan sker senast 1:a maj  respektive 1:a oktober. Alla sökande får besked om beslut via mail.

Det finns även möjlighet att söka bidrag för ungdoms-, förenings/klubbverksamhet i norra Hälsingland och Härjedalen – motsvarande gamla AB Iggesunds Bruks verksamhetsområde via någon av följande fonder:
Gunnar och Lars G Sundblads ungdoms- och understödsfond
Iggesunds sociala fond
- Stiftelsen Mo och Domsjö sociala fond, kontakt: c/o Holmen Skog, Gunborg Lundgren, 891 80 Örnsköldsvik

Efter att du slutfört och skickat in formuläret kommer ett bekräftelsemail att skickas till den epostadress du angett. Om du inte fått bekräftelsemailet inom två timmar kontakta info@holmen.com.

Sponsringsansökan

Initiativet och organisationen / föreningen / företaget är politiskt och religiöst obundna *
Geografiskt område som omfattas *
Typ av resurser som efterfrågas *
An error has occurred while getting captcha image
}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Skriv ut

© Iggesund 2019