Gunnar Sundblad, som 1921 var chef för Iggesunds Bruk

Sundbladska fonden

Sundbladska fonden ger anslag till ungdomsverksamhet i föreningar/klubbar t ex lägerverksamhet, ledarutbildning m m i norra Hälsingland och Härjedalen – motsvarande gamla AB Iggesunds Bruks verksamhetsområde.

Förutom anslag till ungdomsverksamhet delar fonden även ut ungdomsledarstipendier för långt och troget arbete bland barn och ungdom eller till fortbildning som ungdomsledare. Stipendiater utses efter förslag från den ansökande föreningens styrelse. Styrelsemötena, som beslutar om anslagen, äger rum maj/juni och november/december.

Ansökningar skall vara inlämnade senast den 1 maj för vårmötet, och senast den 1 oktober för höstmötet.

Ladda ner ansökningsblankett för anslag till verksamhet
Ladda ner blankett för att föreslå stipendiat
Fondens styrelse
Sundbladska Fondens historik

Kontakt

Tine Larm
0650-28324

tine.larm@holmen.com

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Print

© Iggesund 2019