Fonder för föreningsstöd anknutna till Iggesund Paperboard

Anknutna till Iggesund Paperboard, Holmen Skog och Holmen Timber – f d gamla AB Iggesunds Bruk - finns två fonder som aktivt arbetar för att stödja föreningslivet i norra Hälsingland och Härjedalen, Iggesunds Sociala Fond och Stiftelsen Gunnar och Lars G Sundblads Ungdoms- och Understödsfond. Under de senaste tio åren har fonderna delat ut närmare 30 miljoner kr till föreningslivet i området.

Fonderna är fristående juridiska enheter, där styrelserna utses till hälften av Iggesund Paperboard, Holmen Skog och Holmen Timber och till hälften av de fackliga organisationerna. Syftet är att skapa ett rikt föreningsliv som kan erbjuda meningsfull fritidssysselsättning, och därmed göra verksamhetsområdet än mer attraktivt för de som bor och arbetar här.

Avgörande faktorer för att bevilja anslag ur fonderna är dels att verksamheten bedrivs inom fondernas verksamhetsområden, och dels att föreningarna har inriktning på ungdomsverksamhet. Sociala fonden

>> Sociala fonden ger bidrag till föreningars investeringar

>> Sundbladska fonden ger bidrag till ungdomsverksamhet

}

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Personal data
  • Print

© Iggesund 2019