Logistik - Automatiserad planering av bilutlastning

Holmen Paper, Hallstavik/Hallsta pappersbruk
Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Hallsta Pappersbruk leder Holmen Papers utveckling mot ett specialpappersföretag. Det är här som ett flertal av Holmen Papers specialprodukter har utvecklats och i stor utsträckning produceras. Vi finns längs roslagskusten 10 mil norr om Stockholm och 6 mil öster om Uppsala
Your future challenge Hallsta tillverkar ca 550.000 ton pappersrullar per år. Drygt hälften av dessa lastas på bil. Hantering och styrning av inkommande bilar samt förberedelser med framkörning av rullar till lastramp mm. Detta har skett manuellt. From hösten 2017 introduceras en automatisk inloggning samt information till bilar om lastportar, digital information till truckar om hur rullar ska köras fram etc.

Detta nya arbetssätt kommer att behöva studeras och optimeras för att full förbättringspotential ska erhållas.
To succeed in this role Högskoleexamen med inriktning mot logistik eller liknande utbildning. Our offer Exjobbet ska resultera i en rapport med förslag till optimering av inloggningspro-gram och arbetssätt.

Exjobbet kommer att omfatta studier på plats vid magasinet, referenskontakter med externa specialister och användare av motsvarande inloggningssystem.
Send your application before: 2018-02-15
Contacts
Elias Holmgren, HR-generalist
0175-263 15 elias.holmgren@holmenpaper.com
Göran Starck, Sektionschef Logistik
0175-264 47 goran.starck@holmenpaper.com

Apply today! Låter examensarbetet intressant? Skicka då in din ansökan till oss!

Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Examensarbetets placeringsort är Hallsta pappersbrukHolmen Paper AB, med huvudkontor i Norrköping, är en av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper med pappersbruk i Norrköping och Hallstavik. Produktionen 2016 uppgick till drygt 1,2 miljoner ton. Omsättningen var då 5 431 miljoner kronor och antalet anställda under 2016 cirka 861. Holmen Paper är ett affärsområde inom Holmen-koncernen.

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling. Holmens två aktieserier är noterade på Nasdaq OMX Nordic, Large Cap.

 


Fields marked with * are required.


 

Gender *


Enter your most relevant jobs for this application
Your title Employer from (YYMM) to (YYMM)


  max 4mb
  max 4mb
Valid file extensions: .doc .docx .pdf .ppt .xls .jpg .wmf .gif .rtf .bmp .png .txt .html .htm
Privacy notice

When you have filled in and contributed your application you will get a confirmation to the email address you have stated. Your information will only be visible to staff with recruitment responsibilities.

 

If you have questions, please contact rekrytering.info@holmen.com.

Thank you for your application!

 

Your application has been registered. You will shortly receive a conformation to the email address you have stated.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Print

© Iggesund 2017