Intelligenta processcheman

Holmen, Norrköping/Stockholm/Iggesund
Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling. Your future challenge Processindustrin använder processcheman, ofta benämnt PID - Piping and Instrumentation Diagram, för att beskriva hur anläggningen är byggd och fungerar. Traditionellt har dessa ritats i CAD, ofta med koppling till en konstruktionsdatabas.

Holmen använder en simuleringsmiljö för processimuleringar och projektering från ett företaget i Norrköping. Genom att ersätta traditionella processcheman med simuleringsmiljön finns möjligheter att provköra förslag till förändringar i processen innan de genomförs i verkligheten. Dimensionering av tankvolymer, pumpkapacitet och rörsystem bör också vara möjliga att åstadkomma.

Examensarbetet handlar om att utreda möjligheterna att rita processcheman i simuleringsverktyget istället för i CAD. Arbetet omfattar att skapa en demonstration med ett processavsnitt och en rapport som beskriver:

- Möjligheterna med ett sådant arbetssätt

- Vilka eventuella begränsningar det innebär

- Hur versioner och utskrifter kan hanteras
To succeed in this role Vi tror att du som söker är civilingenjör med inriktning medieteknik, maskinteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Our offer Placeringsort och starttid är flexibel beroende på dig som söker men kommer troligen att utföras på några av våra enheter i Norrköping (Braviken), Stockholm eller Iggesund under hösten 2018 alternativt våren 2019. Send your application before: 2018-06-17
Contacts
Lovisa Danielsson, HR-generalist
011-236707 lovisa.danielsson@holmenpaper.com
Peter Dahlén, Sektionschef Projekt/Anläggning
0722-369595 Peter.Dahlen@holmenpaper.com

Apply today! Låter examensarbetet intressant? Skicka då in din ansökan till oss! Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.


I skogen växer framtiden
Holmen är en av Sveriges största skogsägare och den växande skogen är grunden för vår verksamhet. Vi är en del av skogens kretslopp från planta till planka, där vi förädlar råvaran till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Holmen producerar även förnybar energi från vatten- och vindkraft. Med hållbarhetstänk i alla led är Holmen med och skapar en bättre framtid.


Fields marked with * are required.


 

Gender *


Enter your most relevant jobs for this application
Your title Employer from (YYMM) to (YYMM)


  max 4mb
  max 4mb
Valid file extensions: .doc .docx .pdf .ppt .xls .jpg .wmf .gif .rtf .bmp .png .txt .html .htm
Privacy notice

When you have filled in and contributed your application you will get a confirmation to the email address you have stated. Your information will only be visible to staff with recruitment responsibilities.

 

If you have questions, please contact rekrytering.info@holmen.com.

Thank you for your application!

 

Your application has been registered. You will shortly receive a conformation to the email address you have stated.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Personal data
  • Cookies
  • MyPages
  • Print

© Iggesund 2018