Hur kan kostnad och effektivitet i traktplaneringen mätas? 30hp

Holmen Skog,
Sektion skoglig planering är en del av stab skogsbruk. Sektionen ansvarar för utveckling, stöd och uppföljning av den skogliga planeringsprocessen, med allt från fjärranalys och traktplanering till avverkningsberäkning som vår expertis. Den skogliga planeringsprocessen står inför möjligheter att moderniseras. Sektionens ansvar är att tillvarata nya tekniker och metoder så att Holmen kan ligga i utvecklingens framkant! Your future challenge Nu vill vi genom ett examensarbete få hjälp att besvara följande fråga: Hur kan kostnad och effektivitet i traktplaneringen mätas?

Omfattningen av en traktplanerares ansvar har förändrats de senaste åren. Kraven på både planeringen i fält och dokumentationen av planeringen är högre än någonsin. Höjda krav i traktplaneringen medför i regel en större tidsåtgång, men hur har egentligen tidsåtgången förändrats med de förändrade kraven? Och hur har kostnaderna för traktplaneringen utvecklats?

Svårighetsgraden i planeringen varierar från trakt till trakt. Det samma gäller den planerade volym som kan genereras per arbetstimme. Det är en komplicerad sak att skilja effekterna av en trakts förutsättningar från effekterna av andra villkor, till exempel instruktioners tydlighet, IT-system och dokumentationskrav. Holmen vill trots detta undersöka möjligheterna att identifiera ett eller flera nyckeltal som kan påvisa effektiviteten i traktplaneringen. Nyckeltalet/-en ska om möjligt uppfylla följande krav:

- Kunna visa hur produktiviteten och kostnaden i traktplaneringen förändras med förändrade förutsättningar (nya instruktioner, nya IT-system etc.)

- Kunna redovisa en relevant kostnad för planeringen, både på individ och gruppnivå

- Uppföljningen ska om möjligt inte innebära något arbetsmoment för den enskilde planeraren (i form av dokumentation etc.)
To succeed in this role Vi söker dig som läser en pågående skoglig utbildning på högskolenivå. Our offer Inom Holmen Skog är vår vision att utveckla skogens alla värden och odla råvaror för ett hållbart samhälle. Med andra ord - vi odlar framtiden. Send your application before: 2018-02-04
Contacts
Sara Mähler, HR-specialist
073-810 94 64 sara.mahler@holmenskog.com
Linnea Gille, Verksamhetsutvecklare skoglig planering
070-171 93 75 linnea.gille@holmenskog.com

Apply today! Bifoga CV och personligt brev i din ansökan.


Holmen Skog ansvarar för virkesförsörjningen till Holmen-koncernens svenska anläggningar, bedriver handel med virke och förvaltar Holmens egen skog på en miljon hektar produktiv skogsmark. Den årliga anskaffningen av virke är cirka 11 miljoner kubikmeter, varav anläggningarna i Sverige förbrukar cirka 4,1 miljoner kubikmeter. Holmens självförsörjningsgrad av virke är i Sverige omkring 60 %. Holmen Skog omsatte 5 302 under 2016 och antalet anställda var 364. Holmen Skog med huvudkontor i Örnsköldsvik är ett affärsområde i Holmen-koncernen.

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling. Holmens två aktieserier är noterade på Nasdaq OMX Nordic, Large Cap.

 


Fields marked with * are required.


 

Gender *


Enter your most relevant jobs for this application
Your title Employer from (YYMM) to (YYMM)


  max 4mb
  max 4mb
Valid file extensions: .doc .docx .pdf .ppt .xls .jpg .wmf .gif .rtf .bmp .png .txt .html .htm
Privacy notice

When you have filled in and contributed your application you will get a confirmation to the email address you have stated. Your information will only be visible to staff with recruitment responsibilities.

 

If you have questions, please contact rekrytering.info@holmen.com.

Thank you for your application!

 

Your application has been registered. You will shortly receive a conformation to the email address you have stated.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Print

© Iggesund 2018