Gallringsmetod, 15hp

Holmen Skog,
Sektion Produktion ansvarar för verksamhetsstöd och utveckling inom drivning, transport och logistik. Your future challenge Valet av metod och maskinstorlek i gallring har stor påverkan på gallringsresultatet, både i termer av avverkningskostnad, kvalitet på utförandet och skador på mark och kvarvarande bestånd. Vi kommer under 2018 att genomföra utredningar och analyser i syfte att ta fram/uppdatera våra instruktioner för val av teknik och metod i gallring. Till detta arbete vill vi knyta en exjobbare som under fältsäsongen 2018 kan genomföra fältstudier kring metod- och teknikval. Vi kommer under våren 2018 att kunna precisera närmare vilka alternativ som vi vill jämföra i studien.

Holmen Skogs mål är att revidera gällande riktlinjer för teknik- och metodval i gallring.

Syftet med examensarbetet är därför att ta fram ett underlag för revison av Holmen Skogs nuvarande riktlinjer.

Val av metod är öppen för vidare diskussion.
To succeed in this role Vi söker dig som läser en pågående skoglig utbildning på högskolenivå. Our offer Inom Holmen Skog är vår vision att utveckla skogens alla värden och odla råvaror för ett hållbart samhälle. Med andra ord - vi odlar framtiden. Send your application before: 2018-01-31
Contacts
Sara Mähler, HR-specialist
073-810 94 64 sara.mahler@holmenskog.com
Jonas Eriksson, Skogsteknisk chef
070-524 54 08 jonas.eriksson@holmenskog.com

Apply today! Bifoga CV och personligt brev i din ansökan.


Holmen Skog ansvarar för virkesförsörjningen till Holmen-koncernens svenska anläggningar, bedriver handel med virke och förvaltar Holmens egen skog på en miljon hektar produktiv skogsmark. Den årliga anskaffningen av virke är cirka 11 miljoner kubikmeter, varav anläggningarna i Sverige förbrukar cirka 4,1 miljoner kubikmeter. Holmens självförsörjningsgrad av virke är i Sverige omkring 60 %. Holmen Skog omsatte 5 302 under 2016 och antalet anställda var 364. Holmen Skog med huvudkontor i Örnsköldsvik är ett affärsområde i Holmen-koncernen.

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling. Holmens två aktieserier är noterade på Nasdaq OMX Nordic, Large Cap.

 


Fields marked with * are required.


 

Gender *


Enter your most relevant jobs for this application
Your title Employer from (YYMM) to (YYMM)


  max 4mb
  max 4mb
Valid file extensions: .doc .docx .pdf .ppt .xls .jpg .wmf .gif .rtf .bmp .png .txt .html .htm
Privacy notice

When you have filled in and contributed your application you will get a confirmation to the email address you have stated. Your information will only be visible to staff with recruitment responsibilities.

 

If you have questions, please contact rekrytering.info@holmen.com.

Thank you for your application!

 

Your application has been registered. You will shortly receive a conformation to the email address you have stated.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Print

© Iggesund 2018