Exjobb En hållbar plantproduktion genom energieffektivisering och förnyelsebara energikällor.

Holmen Energi, Stockholm
Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

För att förse vår skogliga verksamhet med plantor driver Holmen två skogsplantskolor. Dessa anläggningar har relativt energikrävande processer för uppvärmning av växthus och lokaler, kylning av plant- och frölager samt drift av utrustning för odlingsverksamhet.
Your future challenge Holmens mål med examensarbetet är ett förslag som kan göra vår plantproduktion mer hållbar genom energieffektivisering och förnyelsebara energikällor.

Syfte

- Kartlägga anläggningarnas energiförbrukande processer

- Analysera och utreda möjliga energieffektiviserande lösningar samt förnyelsebara energikällor för kraftvärme, kyla och drift av utrustning
Send your application before: 2018-06-30
Contacts
Elina Mikaelsson
073-8174800 elina.mikaelsson@holmenenergi.com

Apply today!


I skogen växer framtiden
Holmen är en av Sveriges största skogsägare och den växande skogen är grunden för vår verksamhet. Vi är en del av skogens kretslopp från planta till planka, där vi förädlar råvaran till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Holmen producerar även förnybar energi från vatten- och vindkraft. Med hållbarhetstänk i alla led är Holmen med och skapar en bättre framtid.


Fields marked with * are required.


 

Gender *


Enter your most relevant jobs for this application
Your title Employer from (YYMM) to (YYMM)


  max 4mb
  max 4mb
Valid file extensions: .doc .docx .pdf .ppt .xls .jpg .wmf .gif .rtf .bmp .png .txt .html .htm
Handling of your application

Read about how we process your personal data.

 

Send your application

When you have filled in and contributed your application you will get a confirmation to the email address you have stated. Your information will only be visible to staff with recruitment responsibilities.

 

If you have questions, please contact rekrytering.info@holmen.com.

Thank you for your application!

 

Your application has been registered. You will shortly receive a conformation to the email address you have stated.

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Personal data
  • Cookies
  • MyPages
  • Print

© Iggesund 2018