SEARCH RESULTS (8 HITS)

Open degree projects


Tillredning av massaved, 15hp
Business area: Holmen Skog
Last application day: 2018-02-04

Hur kan kostnad och effektivitet i traktplaneringen mätas? 30hp
Business area: Holmen Skog
Last application day: 2018-02-04

Ståndortsindex, 30hp
Business area: Holmen Skog
Last application day: 2018-02-04

Logistik - Automatiserad planering av bilutlastning
Business area: Holmen Paper
Last application day: 2018-02-15

Underåll - Förebyggande underhåll av elmotorer
Business area:
Last application day: 2018-02-15

Produktion - Fibermullstillverkning
Business area: Holmen Paper
Last application day: 2018-02-15

Logistik - Magasinsplanering
Business area: Holmen Paper
Last application day: 2018-02-15

Gallringsmetod, 15hp
Business area: Holmen Skog
Last application day: 2018-01-31

Vacancies by business area
Vacancies by location

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Print

© Iggesund 2018