SEARCH RESULTS (6 HITS)

Open degree projects


Maskinlagens tillämpning av metoden Spårlös Drivning på Holmen Skog, 30 hp
Business area: Holmen Skog
Last application day: 2017-01-31

Brandkronologi på Hokaberg i Härjedalen, 30 hp
Business area: Holmen Skog
Last application day: 2017-01-31

Analys av skogsbiologernas naturvärdesbedömning jmf mot nyckelbiotoper, 30 hp
Business area: Holmen Skog
Last application day: 2017-01-31

Jämställdhet på Holmen Skog, 30 hp
Business area: Holmen Skog
Last application day: 2017-01-31

Markberedning med grävmaskin, 15 hp
Business area: Holmen Skog
Last application day: 2017-01-31

Optimal kalmarkstid, 30 hp
Business area: Holmen Skog
Last application day: 2017-01-31

Vacancies by business area
Vacancies by location

Contact

Iggesund Paperboard
825 80 Iggesund
Sweden

+46 650 - 280 00
info@iggesund.com

Connect with Iggesund

  • Holmen.com
  • Cookies
  • MyPages
  • Print

© Iggesund 2017