Projektledare Industriell utveckling
Hannes Vomhoff Holmen
Phone: +46 70 379 17 15
Mobile: +46 70 379 17 15
Department: Holmen Utveckling
Strandvägen 1
114 84 Stockholm
Projektledare Industriell utveckling
Hannes Vomhoff
Holmen
Strandvägen 1
114 84 Stockholm
Phone: +46 70 379 17 15
Mobile: +46 70 379 17 15