Old picture of Mr. Sundblad

Bidrag för ungdoms- och förenings/klubbverksamhet

Sponsring inom Holmen-koncernen

Sponsringssamarbeten ska bidra till att stärka Holmens varumärke och öka kännedomen om våra produkter, tjänster eller Holmen som arbetsgivare.

Till ansökningsformulär