Sequence in a hockey game with Hudiksvall Hockey Club

CSR och sponsring

Visa på engelska

I mer än 300 år har vi varit en drivkraft i vår region. Människorna som bor här har varit beroende av oss, och vi har varit beroende av dem. Vi kanske har kommit långt från det gamla ”brukssamhället” där bruket var hjärtat, men vi har fortfarande en viktig roll i arbetet med att upprätthålla ett friskt och levande samhälle. Det är ett ansvar vi gärna tar på oss. 
 
Samhällsengagemang 
Samhällsengagemang är ett ämne som kan verka överväldigande och svårt att greppa. Våra ansträngningar inom detta område bygger på idén att vi som viktig aktör i samhället också bär något av ansvaret för dess utveckling. 

Därför deltar vi i projekt som fokuserar på integration, mångfald, stöd till ungdomar och tillgänglighet, till exempel Glada Hudik-teatern (där de flesta av skådespelarna har en intellektuell funktionsnedsättning), som sprider meddelandet att unikt är bra och alla människor har samma värde. Aktivitetsfritids, ett integrationsfokuserat initiativ för att ge skolbarn en meningsfull och aktiv tid efter skoldagen, är ett annat exempel. 

Vi försöker också bidra till jämställdhet mellan könen genom att hitta en balanserad fördelning i vår sponsring, så att flickor och pojkar får lika stora bidrag. 
 

Lokal varumärkesexponering
När det gäller lokal varumärkesexponering vill vi stärka Iggesund Paperboard som arbetsgivare genom att visa att vi är ett attraktivt, väletablerat och ansvarsfullt företag. 

Vi stöder specifika idrottslag och idrottare samt utvalda kulturaktiviteter med fokus på barn och ungdomar. 

Några av våra mål är att främja ett aktiv klubb- och föreningsliv i regionen, att bidra till samhället och att göra regionen till en attraktiv plats att bo och arbeta på. 
Vårt stöd riktar sig för närvarande bland annat till Hudik Hockey, Hudiksvalls Gymnastikförening och sommarfestivalen Hudikkalaset. Det omfattar även vårt långvariga engagemang i projektet IGE Day (Introduce a Girl to Engineering Day), som introducerar unga kvinnor till ingenjörsyrken. 
 
Branschfrämjande aktiviteter
Med branschfrämjande aktiviteter menar vi projekt som bidrar till utvecklingen av innovation eller hållbarhet inom kartongindustrin, till exempel samarbete med kreativa designer eller olika företag kopplade till vår verksamhet. 

 

Sponsringsansökan

Fält markerade med * är obligatoriska

Initiativet och organisationen / föreningen / företaget är politiskt och religiöst obundna *
Geografiskt område som omfattas *

Iggesund Paperboard hanterar personlig information i förhållande till Holmen Groups policy, läs mer hos holmen.com/personaldata.